Võõrkeeled – gümnaasium

A-võõrkeel

Näide 1: “Kunst ja muusika”

Eesmärk: omandada sõnavara, mille abil õpilane suudab tutvustada erinevaid kunstnikke ja nende teoseid. Võimalik lõiming kunstiõpetuse ja muusikaõpetusega.

Õpilaste ülesandeks on luua videoesitlused enda vabalt valitud kunstniku elust ja loomingust. Videole tuleb lisada selgitav tekst ning kunstniku loomingut iseloomustav muusikataust.

 1. Ajurünnaku (nt.  Answergarden) käigus tuletatakse meelde ja pannakse kirja kunstiõpetuses käsitletud kunstnikud, kunstistiilid ja perioodid.
 2. Õpilane valib endale sobiva teema (nt üks kunstnik või periood).
 3. Õpilane otsib enda valitud kunstniku loomingu kohta infot ning pilte teostest järgides autoriõigusi. Õpetajale on abiks artikkel autoriõigustest.
 4. Piltidest luuakse veebipõhise vahendiga (nt. Zaption, Stupeflix) videod, millele lisatakse tekstina selgitav info.
 5. Õpilased valivad vastavalt autoriõigustele ja teemale väljenduslikult sobiva muusikatausta. Loe siit, kust leida tasuta muusikat.
 6. Videoid vaadatakse koos tunnis. Video looja selgitab suuliselt enda teoste valikut.
 7. Kaaslased annavad veebipõhiselt nutitelefonidest tagasisidet (nt. Mentimeter, Todaysmeet).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine)

Näide 2: “Töö otsimine”

Eesmärk: Õpilased teevad mänguliselt läbi tööotsimise protsessi.

 1. Õpilased otsivad võõrkeelsetest tööhõiveportaalidest enda unistuste töökoha kuulutuse ja salvestavad selle endale.
 2. Õpilased analüüsivad töökuulutust ning teevad kindlaks, millist haridust/ kvalifikatsiooni, isikuomadusi ja oskusi on vaja sellele tööle kandideerimiseks.
 3. Õpilane kirjutab tekstidokumenti CV, otsides enda jaoks vajalikku infot (nt. ülikool, kursused) ning vormindab dokumendi vastavalt nõuetele.
 4. CV'le lisaks kirjutab õpilane kaaskirja.
 5. Paaristööna valmistatakse ette tööintervjuu, mis filmitakse, lisatakse Youtube’i või Vimeo keskkonda ning hiljem analüüsitakse. Parimaid videoid saab õpetaja kasutada hiljem õppevideotena.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidete autorid: Aimi Jõesalu (Põlva Põhikool), Juta-Tiia Mägi (Gustav Adolfi Gümnaasium), Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)