Kunst – gümnaasium

10.-11. klass

Näide: Kunstiteose analüüs

Lõiming: kunstiajalugu lõimitud ajalooga

Teema eesmärk ja õppetunni käik:

Õpilane õpib kunstiajalugu ja Eesti ajalugu. Kasutab Feldmani kunstikriitika neljaastmelist mudelit maaliteose analüüsimiseks. Õpilane valib kaks kunstiteost Eesti kunstimuuseumi digitaalsest arhiivist: http://digikogu.ekm.ee/ ja esitab paarilisele nende kohta küsimusi ja kommentaare kasutades väidetele vastamiseks näiteks keskkonda Tricider (http://koolielu.ee/tools/read/138240) vastates omakorda tema küsimustele. Teoseid ja nende aastaarve kõrvuti vaadates arutlevad õpilased koos, mis samal ajal toimus Eesti ajaloos ja mis põhjusel võisid need teosed just sellised olla.

Juhatavad küsimused õpilastele:

  • Mis toimub teoses?
  • Eesti teoste puhul, mis sel samal ajal veel Eestis toimus?
  • Kuidas toimunud võis kunstniku mõjutada?

Digipädevuste osaoskused:

  • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
  • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
  • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)

Näidete autorid: Tiina Niin (Pärnu Ülejõe kool), Mari Makkonen