Tööõpetus – I kooliaste

1. klass

Näide 1: Lumehelbe kujundamine

Eesmärk: programmi abil lumehelbe modelleerimine

Õpilased modelleerivad tahvelarvutis lumehelbeid.

Töövahendid lumehelbe modelleerimiseks:

Digipädevuste osaoskused:

  • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome)
  • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

2. klass

Näide 1: Objekti voltimine

Eesmärk: videojuhendi või rakenduse juhendi alusel objekti voltimine

Õpilased avavad sobiva rakenduse või veebilehe ja voldivad juhendi järgi etteantud objekti (jõuluvana, seene, laeva vms).

Töövahendid voltimiseks:

Digipädevuste osaoskused:

  • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

3. klass

Näide 1: 3D tarkvaraga võtmehoidja modelleerimine

Eesmärk: modelleerida 3D tarkvara abil oma kujundusega võtmehoidja

Õpilane loob 3D tarkvara kasutades juhendi abil omanäolise võtmehoidja.

Töövahendid 3D modelleerimiseks:

Digipädevuste osaoskused:

  • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, I - 1.2. Info hindamine, I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
  • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.2. Uue teadmise loomine, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid, I - 3.4. Programmeerimine)
  • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autorid: Tuuli Koitjärv (Tallinna Vanalinna Haridustekolleegium), Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiia Salm (Jäneda Kool)