Second-hand pildikogu

Kasutatakse pilte, mida tohib levitada.

Etapid:

  • Valmista ette: õpetaja valmistab ette teemad, mille jaoks pilte otsima hakatakse.
  • Uuri ja otsi: õppijad tutvuvad autoriõigustega ning otsivad sobivaid pilte.
  • Loo: piltidest luuakse kogu
  • Esitle: pildikogu tutvustatakse teistele
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust iga etapi lõpus või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Õpilased kasutavad oma töödes palju erinevaid pilte ning tihti ei mõelda sellele, et tegelikult on igal pildil autor ning autorile peab viitama. Arvestades seda, et tänapäeval enamasti oma tööd avaldatakse veebis on veelgi olulisem lähtuda autoriõigustest.

Õpetaja valib välja teema, mille kohta võiks otsida veebist pilte. Teema võib olla kõigil üks või igaühel erinev. Õpilased võivad töötada rühmas või individuaalselt. Seejärel tutvustab õpetaja õpilastele autoriõiguseid ja Creative Commons’i litsentse lähtudes õppijate vanusest.

Materjalid:

Seejärel valitakse välja keskkond, kuhu koondatakse pildid. See võib olla mõni esitluse keskkond, tekstidokument, blogi jne. Oluline on peatud ka sellel, kuidas õigesti pildile viidata.

Näide õigest viitamisest:

800px-Vessertal_trollblumen

“Trollius europaeus in the Vesser valley” SehLax, CC BY-SA 3.0

Vajadusel vaadatakse üle ka õppevideo, kuidas pilte otsida ning kuidas neile viidata: https://youtu.be/LknTHR0Ak4c

Õpilased otsivad pilte ning lisavad neid kogusse. Hiljem vaadatakse pildid koos üle ning kommenteeritakse.

 

Kasutatud materjal:

Õpiloo näited

1. Loodusõpetus, 3. kl. Koostas Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool). Loe edasi
2. Ajalugu, arvutiõpetus, 8. kl. Koostas Siret Lahema (Lauka Põhikool). Loe edasi