Gümnaasium – kehaline kasvatus

Gümnaasium

Näide 1

Teema: Sport massidesse

Õpetaja loob liikumisjälgimissüsteemi, nt Endomondosse kuu eesmärgi erinevatele liikumisaladele: kõndimine, jalgratas, jooksmine jne. Sportlikumatele luuakse, nt Stravasse distantsi läbimise eesmärk, mille edetabel moodustub kiireimate aegade põhjal. Võimaluse korral osalevad ka põhikool, õpetajad jne. Parimaid võiks tunnustada.

Digipädevuste osaoskused:

  • INFO (IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
  • SUHTLUS (IV - 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
  • SISULOOME (IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
  • TURVALISUS (IV - 4.3. Tervise kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine)

Näide 2

Teema: Ette antud pulsiga jooks

Antud ülesande täitmisel on vajalik pulsimõõtmisvahendi(te) olemasolu.

Õpilane otsib eelnevalt  internetist infot pulsilävede ja enesekontrollivõtete kohta ning kuidas pulss muutub erinevatel koormustel. Treeningu algul fikseeritakse rahuloleku pulss. Õpilased läbivad 1 km distantsi etteantud pulsivahemikuga, nt 120-130. Distantsi jooksul sooritatakse üks kiirendus maksimaalse pulsiga. 2 minutit peale koormust fikseeritakse taastumise pulss. Distants läbitakse pulsikella vaatamata kasutades enesekontrollivõtteid (nt, kas suudab kaaslasega raskusteta vestelda). Saadud tulemuste ja internetist leitud info põhjal analüüsib õpilane oma kehalise vormisoleku taset.

Digipädevuste osaoskused:

  • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine)
  • TURVALISUS (IV - 4.3. Tervise kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Autorid: Jaanika Rändla (Gustav Adolfi Gümnaasium), Raul Rändla (Haabersti Vene Gümnaasium)