Õpilood (2010-2014)

Õpilugu ehk õpistsenaarium on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, digivahendid, õpikeskkonnad jne.

Vaata Ingrid Maadvere esitlust, mis selgitab täpsemalt lahti õpiloo mõiste.

HITSA õpilugude töörühm on kokku kogunud õpilood, mis on loodud alates 2010. aastast. Esimesed õpilood said alguse iTEC rahvusvahelisest projektist (Innovative Technologies for Engaging Classrooms, 2010-2014), kus loodi õpilugusid teemade kaupa. Projektis lõid kaasa 11 kooli üle Eesti, kes lõid nende teemade alla uusi innovaatilisi õpilugusid ning katsetasid neid oma õpilastega. Kuna tagasiside nii õpetajatelt kui õpilastelt oli väga hea, siis otsustas HITSA õpilugude loomise toetamisega jätkata. Töörühma liikmed on loonud alates 2014. aastast juurde mitmeid uusi lugusid. Kõik loodud õpilood oleme koondanud sellele kodulehele, mida saate oma tundides ka ise järgi proovida. Et lood oleksid leitavad ka ainete ja klasside lõikes, lisasime need eraldi tabelina, mille leiate menüüst Õpilood ainepõhiselt.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koordineeritud õpilugude loomisele aitab kaasa töörühm koosseisus Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium, HITSA), Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool), Siret Piir (Tabasalu Ühisgümnaasium), Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium), Ülle Salumäe (Gustav Adolfi Gümnaasium), Piret Rusalepp (Kadrina Keskkool), Tiiu Leibur (Pärnu Mai Kool), Tiiu Vendel (Pärnu Mai Kool), Anneli Rumm (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), Tiina Naissoo (Gustav Adolfi Gümnaasium).