Loodusõpetus – I kooliaste

1. klass

Näide 1: Aastaajad

Eesmärk: muutuste märkamine looduses erinevatel aastaaegadel

Õpilased pildistavad õppekäigul nutivahenditega loodust ning loovad kollaaži. Lapsed pealkirjastavad fotod.

Õppekäik: pildid, kollaaž

Töövahendid kollaažide loomiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, I - 1.2. Info hindamine, I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

2. klass

Näide 1: Ilm

Eesmärk: Ilmastikunähtuste kaardistamine

Õpilane loob ideekaardi ilmastikunähtuste kohta. Ideekardile kirjutatakse erinevad ilmastikunähtused ning lisatakse juurde pilt.

Töövahendid ideekaardi loomiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, I - 1.2. Info hindamine, I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2: Taimed, loomad

Eesmärk: ühe taime- või loomaliigi kohta õppematerjali tegemine.

Õpilased otsivad rühmatööna ühe looma- või taimeliigi kohta infot ja loovad piltide ja teksti abil õppematerjali. Pärast esitlevad klassikaaslastele seda, mida teada said.

Töövahendid õppematerjali loomiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, I - 1.2. Info hindamine, I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.2. Info ja sisu jagamine, I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.2. Uue teadmise loomine, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

3. klass

Näide 1: GPS-mäng, kaardi järgi orienteerumine

Eesmärk: Plaani järgi liikumine kooliümbruses. Õpilased orienteeruvad kaardi abil ning lahendavad kontrollpunktides erinevaid ülesandeid.

Vahendid GPS-mängu loomiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, I - 1.2. Info hindamine, I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2: Seened

Eesmärk: erinevate seente (söögiseened, mürgised seened, haliitusseened) kohta ülevaatliku veebitahvli tegemine

Õpilased otsivad rühmatööna internetist seente kohta infot ja loovad ülevaatliku veebitahvli. Siin peab veel arutama.

Vahendid veebitahvli loomiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, I - 1.2. Info hindamine, I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.2. Info ja sisu jagamine, I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.2. Uue teadmise loomine, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 3: Kodu- ja lemmikloomad

Eesmärk: Lemmik- ja koduloomade kohta info otsimine. (kirjeldab loomade välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses)

Õpilane leiab teda huvitava looma kohta video ning lisab kokkuvõtte kommentaaridesse. Kommentaari sisu osas annab õpetaja eelnevalt abistavad küsimused.

Õppevideod kodu- ja lemmikloomade kohta: http://etv.err.ee/search3#?to=&from=&phrase=minu%20lemmikloom&category=0&filteroption=5&portalid=669

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, I - 1.2. Info hindamine, I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autorid: Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tuuli Koitjärv (Tallinna Vanalinna Haridustekolleegium), Tiia Salm (Jäneda Kool)