Geograafia – gümnaasium

I kursus "Rahvastik ja majandus"

Näide 1. Rahvastiku paiknemine ja tihedus

Näite juhendi autor Ülle Liiber (Tartu Ülikool)

Tegevuskäik õpilasele:

 1. Vali omal soovil riik, mida soovid iseloomustada ning analüüsige riigi rahvastiku paiknemist ja tihedust, vastates järgmistele küsimustele:
 • Kui suur on rahvastiku keskmine tihedus?
 • Mis riikides on veel sarnane rahvastiku keskmine tihedus?
 • Iseloomustage ja analüüsige kaardi põhjal rahvastiku paiknemist valitud riigis.

  2. Leidke andmed valitud riigi rahvastiku keskmise tiheduse kohta http://www.photius.com/wfb1999/rankings/population_density_3.html

  3. Reastage riigid rahvastiku tiheduse alusel. Selleks valige nimekirja eest käsklus View list in rank order.

  4. Leidke rahvastiku tiheduse kaart, kopeerige see ja tõstke oma faili. Kaardi leiab aadressilt http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/global.jsp

  5. Vormistage töö kasutades Google Docsi ning jaga see õpetajale.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2. Linnastumine

Näite juhendi autor Ülle Liiber (Tartu Ülikool)

Tegevuskäik õpilasele:

 1. Valige omal soovil riik, mida soovid iseloomustada
 2. Nimetage riigi pealinn ja pealinna elanike arv. Andmed leiab aadressilt http://www.citypopulation.de/cities.html
 3. Iseloomustage pealinna asukohta, vastates küsimusel "Millises riigi osas pealinn asub? Kas jõe, järve või mere ääres jms?"
 4. Uurige riigi pealinna Google Earthi satelliidipiltidelt või kasuta Google Maps Street Viewd
 5. Püüdke leida kesklinn, elamu-, tööstuspiirkonnad, mõni suur haljasala.
 6. Mida huvitavat leiate veel satelliidipildilt selle linna kohta?
 7. Kas linna planeeringus on märgata mingisugust seaduspära?
 8. Vormista töö asutades Google Docsi ning jaga see õpetajaga.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

II kursus "Maa kui süsteem"

Näide 1. Pedosfäär

Näite autor Piret Karu (Tallinna Reaalkool)

Tegevuskäik õpilasele:

 1. Moodusta töövahendi Geocontext abil profiiljoon kahe küla vahel.
 2. Ava töövahend. Soovi korral vali töökeeleks inglise keel.
 3. Kirjuta otsingusse ühe küla nimi. Tee valik rippmenüüst.
 4. Otsi kaardivaatest teine küla.
 5. Kliki kaardil ja selle tulemusel moodustub kaardile joon ja kaardi alla profiiljoon. Joone otspunktide märkimisel arvesta maanteevõrguga, vali punktid näiteks teederistil  või moodustada profiiljoon piki teed. Nii on lihtsam ühildada profiiljoont mulla kaardiga. Mullakaardi aluskaardil on teedevõrk näha.
 6. Kliki profiiljoonel ja salvesta pilt (Save Image As..) töölauale.
 7. Kopeeri oma töösse jooniseks 1. Allkirjasta joonis.
 8. Jagage valminud profiilijooni veebitahvlil (nt. Padlet, Dotstorming).

 Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.2. Info ja sisu jagamine)

Näide 2. Mullatüübid

Näite juhendi autor Piret Karu (Tallinna Reaalkool), http://mullake.webs.com/

 1. Iseloomusta kahte profiiljoonel valdavat mullatüüpi EMÜ MULLAMUUSEUMI materjalide abil.
 2. Sisene virtuaalsesse mullamuuseumisse. Kasuta veebilehitsejat Google Chrome.
 3. Mullaprofiilide leidmiseks tee järgmised valikud: Eesti mullastik _Eesti muldade digitaalne kogu (sisene siit) _CD 5 Mullamonoliitide digitaalne kogu_ JÄTKA_SISENE
 4. Tutvu ka Mullamuuseumi Pildigaleriiga.

 Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)

III kursus "Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid"

Näide 1. Energeetika

Tegevuskäik:

 1. Jagage õpilased rühmadesse kasutades nt TeamUp keskkonda.
 2. Arutlege järgmistel teemadel:
 • Tuumaenergia positiivsed ja negatiivsed küljed.
 • Kas Eestisse peaks rajama tuumajaama?

   3. Leidke sobivaid poolt ja vastu  argumente kasutades interneti otsingut. 

 4. Esitage poolt ja vastu argumendid kasutades nt keskkonda Ticider (vt juhend Koolielus http://koolielu.ee/tools/read/138240) või Solvr (vt juhend Koolielus http://koolielu.ee/tools/read/204583)

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, IV - 2.5. Netikett, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2. Keskkond ja jätkusuutlik areng

Näite autorid: Tanel Liira (Tartu Tamme Gümnaasium), Kaido Reivelt (Tartu Ülikool), Urmas Tokko (Tartu Tamme Gümnaasium), Katri Mirski (Gustav Adolfi Gümnaasium), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Lõiming teiste loodusainete valdkonna ainetega

 • Bioloogia: Keskkonnakaitse, keskkonnamürgid ja elusorganismide tervis
 • Keemia: Anorgaanilised ained: metallid ja mittemetallid (ained keskkonnas)
 • Füüsika: Tuumafüüsika. Tuumafüüska rakendusi
 • Geograafia: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Tegevuskäik:

 1. Töö aluseks on infoallikas teatud keskkonnaprobleemi kohta (artikkel, andmebaas, uurimistöö kokkuvõte jm). Infoallikate näited:

  2. Õpilased loovad infograafika (nt Canva, https://www.canva.com) valitud teabeallika põhjal probleemi kokkuvõtvaks, mitmekülgseks ja illustreeritud käsitlemiseks.

    3. Loodud infograafika alusel koostatakse virtuaalne näitus, näiteks pildipankades (Flickr, Picasa jt).

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)