Füüsika – gümnaasium

I kursus

Näide 1. „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“

TEEMA: Liikumine maa külgetõmbe mõjul. Ballistilise liikumise uurimine mobiiliäpis või mängus

Kaugel Aafrika vihmametsades elab ahv (mängid lumesõda kellelegagi), kellel on arenenud kuues meel - ta laseb oksast lahti (hüppab puu otsast alla) samal hetkel, kui jahimees teda püssi või vibuga laseb (kui viskad lumepalli). Kuhu peaks jahimees sihtima, et sellisele ahvile (tegelasele) pihta saada?

 1. Leia kas veebirakendus või programm, millega saab simuleerida ja uurida ballistilist liikumist, ehk liikumist maa külgetõmbejõu mõjul (Algodoo).
 2. Koosta programm või simulatsioon, mis kirjeldatud olukorda simuleerib.
 3. Kasuta programmi küsimusele vastuse leidmiseks.

Digipädevuste osaoskused:

 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.4. Programmeerimine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

II kursus

Näide 2. “Mehaanika”

Video. Doominoefekt (domino effect). Sündmuste jada. Rühmas 2-10 õpilast, pikkus minimaalselt 20 sekundit, efekt peab olema korratav ja efekti lõpus peab nähtavale ilmuma rühm ja rühma liikmete nimed. Vajab teadmisi füüsika seaduspärasustest, mitmest õppeainest ja koostööoskust. Video tuleb üles laadida videokogusse.

Näited: https://www.youtube.com/watch?v=PNehLQgoXwI ja https://www.youtube.com/watch?v=9vk4_2xboOE

 1. Otsige internetis infot doominoefekti (domino effect) kohta!
 2. Sättige oma efekt üles ja filmige seda.
 3. Töödelge video ja laadige see mõnda avalikku videokogusse (nt. http://www.youtube.com)

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • TURVALISUS (IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine, IV - 4.4. Keskkonna kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

III kursus

Näide 3. “Elektromagnetism”

TEEMA: Elektromagnetilise induktsiooni rakendused. Elektromagnetilise induktsiooni uurimine simulatsiooniga

 1. Otsi internetist videoid, kus näidatakse elektromagnetilisel induktsioonil põhinevaid eksperimente või nähtuseid.
 2. Uuri arvutisimulatsioone kasutades elektromagnetilise induktsiooni nähtust.
 3. Seleta üht konkreetset internetist leitud katset.
 4. Tee ettekanne, seleta teistele ka.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • TURVALISUS (IV - 4.4. Keskkonna kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

IV kursus

Näide 4. “Energia”

TEEMA: Siseenergia ja soojusenergia

Interaktiivse testi või küsitluse loomine (nt. http://socrative.com , https://getkahoot.com/) teemal: Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur. Celsiuse ja Kelvini temperatuuriskaala igapäevaste näidete põhjal.

 1. Luua 5 küsimust koos vastuse variantidega etteantud teemal. Küsimused igapäevaste näidete põhjal. Lubatud on kasutada Interneti abi.
 2. Küsimused sisestada küsitluse loomise keskkonda (nt. https://getkahoot.com/) või kuldvillaku loomise keskkonda (nt. https://jeopardylabs.com/).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näidete autorid: Tanel Liira (Tartu Tamme Gümnaasium), Kaido Reivelt (Tartu Ülikool)


V kursus

Näide 5. “Mikro- ja megamaailmafüüsika”

TEEMA: Tuumaenergeetika

Eestis ei ole ühtki tuumaelektrijaama ja arvatavasti neid kunagi siia ka ei ehitata. Aga tuumaelektrijaamad on olemas Soomes ja Venemaal, rääkimata kaugematest riikidest, Ameerikast ja Hiinast. Kus need tuumajaamad asuvad? Kui suurt ohtu nad kujutavad Eestile? Missugused on olnud suuremad tuumajaamade õnnetused läbi aegade ja millised on olnud nende mõjud? Missugust mõju avaldavad täna meie elukeskkonnale tuumakatsetused, mida on aegade jooksul läbi viidud?

Läbi võiks viia infootsingu Internetist, hinnata kogunenud info usaldusväärsust. Kas leitud info on piisav püstitatud küsimustele vastamiseks?

 • Füüsika: Tuumafüüsika. Tuumafüüska rakendusi
 • Biol: Keskkonnakaitse, keskkonnamürgid ja elusorganismide tervis
 • Keemia: Anorgaanilised ained: metallid ja mittemetallid (ained keskkonnas)
 • Geograafia: Keskkond ja jätkusuutlik areng
 1. Töö aluseks on infoallikas teatud keskkonnaprobleemi kohta (artikkel, andmebaas, uurimistöö kokkuvõte jm). Infoallikate näited:
  1. T. Kändler 2009, Elementide seljas läbi inimkonna ajaloo, http://www.horisont.ee/node/1152 ,
  2. E. Puura,2009, Elavhõbedast Läänemeres, www.bioneer.ee/eluviis/loodus/aid-4294/ERIK-PUURA%3A-Elavhõbedast-Läänemeres
  3. Ott Roots Leili Järv  Saasteainete uuring Läänemeres http://www.pria.ee/docs/resources/8894.pdf?
  4. Peterburi lähedal lekib keemiliste jäätmete hoidla (BNS, PM) http://maailm.postimees.ee/3562293/peterburi-lahedal-lekib-keemiliste-jaatmete-hoidla
  5. Arstid kinnitasid Juštšenko mürgitamist, “Postimees” 13.12.2004 http://www.postimees.ee/1449519/arstid-kinnitasid-ju-t-enko-murgitamist
  6. Kahtlusalune: Litvinenko surm oli juhuslik enesetapp, “Postimees” 8.04.2015  http://maailm.postimees.ee/3149615/kahtlusalune-litvinenko-surm-oli-juhuslik-enesetapp
 2. Õpilased loovad infograafika (nt Canva, https://www.canva.com) valitud teabeallika põhjal probleemi kokkuvõtvaks, mitmekülgseks ja illustreeritud käsitlemiseks. Kas on veel infograafika keskkondi?
 3. Loodud infograafika alusel koostatakse virtuaalne näitus, näiteks pildipankades (Flickr, Picasa jt)

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näite autorid: Tanel Liira (Tartu Tamme Gümnaasium), Kaido Reivelt (Tartu Ülikool), Urmas Tokko (Tartu Tamme Gümnaasium), Katri Mirski (Gustav Adolfi Gümnaasium), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)