Kunst – II kooliaste

5. klass

Näide 1: Ristatud lemmikloom

Eesmärk: õppida tundma ühise ajaveebi võimalusi ja looma ainulaadset ulmetegelast.

Kirjeldus – teema jaguneb kolmeks tunniks.

 1. Sissejuhatus teemasse (muinasjutt) – õpetaja jutustab interaktiivse muinasjutu Õlepullikesest-Tõrvamullikesest. Õpetaja haarab õpilased jutustuse käiku küsimuste ja uute mõistete selgitamisega. Muinasjutu juhtidee on sõprus. Edasi on hea arutada, miks on sõpru vaja ja kas lastel on kodus ka mõni lemmikloom (või unistatakse kellestki ja miks). Veebiülesannete täitmise käigus ristatakse samm-sammult kokku selline tegelane, kelle kujutamise peale tavaline viiendik ise ei tuleks. Kogu kavandamine tehakse tahvelarvutitega veebis (nt mõni lihtsam vabavaraline joonistusäpp), et põhiülesande juurde jõudes oleks teostatavast juba ettekujutus. Ristamine: joonista oma lemmikloom -> joonista paremal käel istuva sõbra lemmikloom -> joonista kahest loomast kokku üks loom, arvestades seejuures õpetaja sosistatud omadussõna (õpetaja valib 6-7 erinevat varianti ja sosistab ükshaaval igaühele sõna, nt pikk, lühike, suur, väike, triibuline, kandiline vms) -> joonista sama loom uuesti, lisades talle emotsiooni (mis nägu tal peas on? – rõõmus, kurb, üllatunud jne). Lõpuks aitab õpetaja loomad ajaveebi (nt http://www.blogspot.com). Õpilasi harjutatakse esialgu ajaveebi formaadiga, ilma neid otseselt kasutajaks tegemata (6. klassis õpivad), kuid juba selgitab õpetaja, miks pannakse kõigile kasutaja-aliased (NB! Internetiturvalisus).
 2. Teemaarendus (praktiline töö) – õpilased teostavad oma töö õlipastellidega, alustavad harilikuga alusjoonise tegemisest. Töö tehakse A3 mustale joonistuspaberile, harilikku pliiatsit pole vaja kustutada – see ei jää paistma. Õlipastelle saab vajadusel üle värvida ja sulatada – mugav vahend neile, kes kardavad ebaõnnestuda.
 3. Teema kokkuvõte (arutelu) – õpilased lõpetavad õlipastellimaali, pildistavad seda tahvelarvutitega, laevad koos õpetajaga ajaveebi, reflekteerivad oma tööd, võrdlevad kavandit lõpptulemusega ja avastavad teiste omi, püüavad mõistatada kaugemal istunud kaaslaste loomi (kellest on kokku pandud). Vestluse käigus selgub, millise identiteedi on õpilased oma loomadele loonud (käitumine, tegevused, erivõimed, toidusedel jne). Arutatakse, millist hoolt ja elutingimusi lemmikloom vajab.

Võib ka teha õpilaste koduklassi interaktiivse näituse, tööde alla paigutatakse valged paberid, kuhu koolikaaslased saavad kirjutada oma pakkumise, nime ja klassi. Hiljem saab õigesti vastanute vahel auhindu loosida.

Lõiming: kirjandus, loodusõpetus, kultuuriline identiteet, disain, tööõpetus.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHLEMINE (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

6. klass

Näide 1: Vaikelu

Eesmärk: õppida realistlikult kujutama ja võrdlevat analüüsi kirjutama.

Kirjeldus – teema jaguneb kolmeks tunniks.

 1. Sissejuhatus teemasse (natüürmort) – õpilased tutvuvad veebis klassitsistlike natüürmortidega (nt KuMu digitaalne kunstikogu), otsivad vähemalt ühe joonistamisõpetuse (nt youtube), kuidas kujutada realistlikult (NB! Valgus ja vari, perspektiiv), kirjutavad 3 lemmiknäidet oma ajaveebi, mis neile varasematest näidetest enim meeldis ja miks. Õpilased uurivad välja, millest tuleb eesti keelde sõna natüürmort. Õpilased pildistavad õpetaja koostatud kompositsiooni, igaüks oma vaatenurgast. Info ja fotod salvestatakse mõnda ajaveebi (nt http://www.blogspot.com). Ajaveebis kasutatakse kasutaja-aliast (NB! internetiturvalisus!) Ajaveebi jagatakse õpetajaga. Õpetaja kommenteerib vajadusel. Foto järgi alustavad õpilased alusjoonist.
 2. Teemaarendus (praktiline töö) – õpilased lõpetavad vaikelu alusjoonise ja alustavad akvarellimaali.
 3. Teema kokkuvõte (arutelu) – õpilased lõpetavad akvarellimaali, pildistavad seda, laevad ajaveebi, kirjutavad samasse võrdleva analüüsi, reflekteerivad oma tööd, panevad endale ise hinde ja põhjendavad seda.

Lõiming: ajalugu, tehnoloogiaõpetus.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLEMINE (II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autor: Tiina Niin (Pärnu Ülejõe Põhikool)