Ajalugu – III kooliaste

7. klass

Näide: Selgituskaardid teemal maailm kahe sõja vahel

Looge grupitööna mõistekaart keskaegse linnaelu iseloomustamiseks. Looge sisu vastavalt oma alateemale (nt linnavalitsemine, kodanikuõigused ja -kohustused, kaubandus, hariduselu ja kirik, arhitektuur jne). Lisaks märksõnadele lisage oma alateema lõikes ka vähemalt üks iseloomulik pilt ning video (pöörake tähelepanu viitamisele). Kasutage vabalt valitud ühisloomeks mõeldud veebpõhist mõistekaardi loomise keskkonda (nt MindMeister, Mind24).

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

8. klass

Näide: Enesekontrollitest Prantsuse revolutsioonist

Loo kümne küsimusega valikvastustega veebipõhine (enesekontrolli)test Prantsuse revolutsiooni teemal. Kasuta küsimustes ka pilti ning videot, viita. Küsimuste ja sellele vastusevalikute loomisel rakenda piisavat raskusastet, vastusevariandid peavad panema mõtlema ja olema temaatiliselt küsimuse sisuga seotud. Loomiseks sobib keskkonnana näiteks LearningApps, Kahoot vms.

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, III - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

9. klass

Näide: Enesekontrollitest Prantsuse revolutsioonist

Loo mõistete ja nimede õppimiseks veebipõhine selgituskaartide kogu teemal “Maailm kahe sõja vahel”. Loo selgitused järgmistele mõistetele ja nimedele: demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, Versailles’ süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu; Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts, Jaan Tõnisson. Jaga loodud sisu viite abil õpetajale ning klassikaaslastele mõistete ja nimede õppimiseks. Keskkonnana sobivad näiteks Cram, Quizlet vms.

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Autor: Madi-Maria Naulianen (Kuressaare Gümnaasium)