Inimeseõpetus – II kooliaste

Näide 1

Teema: Autoriõigused

Sissejuhatus. Õpetaja esitleb sissejuhatuseks õpilastele elulise juhtumi:

Sander avastab pühapäeva õhtul e-koolist, et esmaspäevaks peab inimeseõpetuses esitama tervisliku toitumise teemalise referaadi. Talle meenub, et ülesanne anti nende rühmale juba mõni nädal tagasi. Halba hinnet ja märkust Sander ei soovi. Poiss teeb internetis otsingu ja leiab kellegi teise samal teemal tehtud referaadi. Sander helistab enda rühma poistele ja ütleb, et referaat on valmis. Poisid esitavad õpetajale kellegi teise inimese poolt tehtud referaadi.

Õpetaja esitab õpilastele küsimuse: Milliseid probleeme sa loos leiad?

Ülesanne 1.

 1. Õpilased peavad kirjutama veebitahvlile, milliseid probleeme nad loos leiavad. (nt Padlet või muu Koolielus toodud  töövahend http://koolielu.ee/tools/?tag=veebitahvel&offset=10)
 2. Õpilased arutlevad leitud probleemide üle.

Ülesanne 2.

 1. Õpetaja suunab õpilased otsima internetist infot autoriõiguste teemal tutvustades eelnevalt mõnda võtet (näiteks sõna jutumärkides), kuidas paremini kasutada Google otsingumootorit.
 2. Õpilased trükivad otsingumootorisse sõna “autoriõigused”.
 3. Õpilased tutvuvad leitud infoallika(te) abil teemaga ja sõnastavad ühe autoriõigusi puudutava mõtte ja lisavad selle veebitahvlile (nt Padlet või muu Koolielus toodud  töövahend http://koolielu.ee/tools/?tag=veebitahvel&offset=10).

Variant 2. Õpetaja näitab õpilastele mõnda videot autoriõiguste teemal veebilehelt http://www.autor.ee/ või http://informaatika5.weebly.com/

Kokkuvõte. Õpilased sõnastavad tunni lõpuks mõtted, mida nad autoriõiguste kohta teada said. Mida peaks Sander tegema kui kasutab referaadi kirjutamisel kellegi teise poolt loodud materjale. Kellele kuuluvad autoriõigused?

Ülesanne 3.

 1. Õpilased koostavad 5 küsimusega testi/mängu autoriõiguste kohta. Näiteks sobivad keskkonnad Purposegames,  LearningApps, Kahoot.
 2. Õpilased mängivad/lahendavad üksteise loodud mänge/teste.
 3. Õpilased hindavad, tagasisidestavad tunnis õpitut näiteks Mentimeter http://koolielu.ee/tools/read/344099

LISA: Huvitavat infot aruteluks. Kas loomad võivad omada autoriõigusi. http://ekspress.delfi.ee/lisalood/kohus-otsustas-ahvid-ega-muud-loomad-ei-oma-autorioigusi?id=73385623

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2

Teema. Tervislik toitumine

Sissejuhatus. Õpetaja palub õpilastel mõelda, mis on nende meelest tervislik toitumine ja kirjutada märksõnad sõnapilve. Sõnapilve loomine (nt WorditOut jt).  http://koolielu.ee/tools/read/176016

Ülesanne. Rühmatöö. Rühmade moodustamine (TeamUp jm).

 1. Õpilased peavad otsima infot ja koostama esitluse, video VÕI pildiseeria ja tegema järgmisel tunnil ettekande (Animoto, Prezi jt ) tervisliku toitumise teemal kasutades mõnda ühistöö vahendit (Näiteks googledrive vm ühistööks mõeldud veebitarkvara) http://koolielu.ee/tools/?tag=esitlus&offset=10.
 2. Õpetaja pakub õpilastele valiku teemasid ja /või õpilased pakuvad ise neid huvitavad teemad välja. Õpetaja on loonud googledrive tabeli, kuhu õpilased saavad märkida enda poolt valitud teemad. Näiteks:  Tervislik hommikusöök, tervislik koolilõuna, ebatervislikud toidud, mida sisaldavad kartulikrõpsud, energiajoogid ja tervis jms.
 3. Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu autoriõigustele ja viitamisele.

Soovituslikud veebilehed: http://toitumine.ee/

Hindamine.  Ettekanded. Arutelu ja järeldused ettekannete põhjal. Mida õppisin tervisliku toitumise kohta. Õpilased postitavad järeldused veebitahvlile (nt Padlet või muu Koolielus toodud  töövahend)

Õpetaja loob esitluse  hindamismudeli ja ettekande hindamismudeli . Õpilased annavad hinnangu enda tööle ja hindavad ka teiste ettekandeid.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 3

Teema:  Teadlik tarbimine. Pakendiinfo lugemine.

Õpilased või õpetaja on kaasa toonud erinevaid toiduainete pakendeid.

 1. Lae alla nutiseadme äpp "E-ained"  (https://play.google.com/store/apps/details?id=Animato.Eained). Proovige äpp laadida telefoni arvutist (st mitte otse nutitelefonis).
 2. Õpetaja loob klassile ühistööfaili (nt Google Sheet) ning annab toimetamiseõigusega ligipääsu iga õpilasrühma esindajale. Õpilaste tähelepanu juhitakse parooli valiku soovitustele (nt Google konto) ning Netiketile avalikus ja ühistööruumis toimetamisel
 3. Õpilased jaotatakse rühmadesse (nt TeamUp, http://koolielu.ee/tools/read/146507)
 4. Iga rühm valib tabelist 1-3  toiduainet ja otsib pakendiinfolt 1-3  e-ainet ja lisab selle võimalikud tervisemõjud tabelisse.
 5. Õpilasrühmad teevad täidetud tabeli alusel ühistöö failist järeldusi (KUHU järeldused tuleb teha?). Näiteks:
 • Miks on oluline pakendiinfot lugeda?
 • Millised toiduained sisaldavad kõige rohkem E-aineid?
 • Kuidas on seotud E-ained ja tervis?

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Autor: Eva Palk (Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium)