Õpetajavaba tund

Õpetaja roll tunnis on muutunud.

Etapid:

  • Valmista ette: õpetaja valmistab ette juhised tunniks
  • Uuri ja otsi: õppijad uurivad teemat ning vajadusel koguvad täiendavat infot erinevatest allikatest/suunatud allikatest.
  • Kaardista ja analüüsi: rühm/õpilane analüüsib kogutud infot ning täidab/vad ülesandeid
  • Loo: täidetakse püstitatud ülesanded
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust iga etapi lõpus või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Ettekanne veebiseminarilt:


Õpiloo näited

  1. Algklassid. Koostasid Tiiu Leibur ja Tiiu vendel. Loe edasi
  2. Inglise keel, 6. kl. Koostanud: Ingrid Maadvere. Loe edasi