Inimeseõpetus – gümnaasium

Kursus: Perekonnaõpetus

Teemad: Armastuse olemus ja liigid. Tunded ja püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus. Suhete loomine. Suhte lõpp. Armukadedus.

Sissejuhatus. Õpetaja esitab küsimuse ja palub luua sõnapilve, vastates küsimusele "Mis on armastus?". Sõnapilve loomine, Koolielu töövahenditest: (nt Koolielu töövahenditest WorditOut jt).

Ülesanne 1.  Rühmatöö. Loovtöö. Mis on armastus? Armastus ja suhted kunstis ja kirjanduses. Suhte püsimist soodustavad ja ohustavad tegurid. Armastuse biokeemia. Kuidas armastust hoida? Kui armastus lõpeb? jt teemad, mida õpilased võivad ka ise välja pakkuda.

Rühmade moodustamine näiteks (Teamup jt).

Koostada teemakohane loovtöö: video (Kinemaster, VideoCollage jt), animatsioon (GoAnimate jt), kollaaž e pildiseeria (nt InstaCollage Pro). Esitlus, millele on lisatud tekst (nt Utellstory jt),  helifaile (TwistedWave jt), ajaveeb (Blogger jt) jms.  

Õpilased saavad loovtöö tüübi ise valida.  Jälgida, et tagatud oleks kõik autoriõigustega seonduv (Creative Commons).

Soovituslikud veebilehed:

Koolielu töövahendid http://koolielu.ee/tools/?tag=video

Ülesanne 2. Loovtöö üleslaadimine koos mõnda avalikku videokogusse (nt. http://www.youtube.com) või õpetaja (GoogleDrive või ajaveeb) loodud ühisdokumendi kausta.

Loovtööde esitletmine, ettekanded.

Loovtööde hindamine hääletuskeskkonnas pollina (nt. socrative.com, ) või kommenteerides  ajaveebis e blogis (https://www.blogger.com).

Kokkuvõte, hindamine. Õpetaja loob rühma loovtööle hindamismudeli ja ettekande hindamismudeli. Õpilased annavad hinnangu enda tööle ja hindavad ka teiste ettekandeid.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, IV - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine, IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

Kursus. Psühholoogia

Näide 1.

Teemad. Mälu ja õppimine. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu. Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine.

Sissejuhatus. Õpetaja tutvustab loovtööks sobilikke veebikeskkondi, millega luua videot, veebiseminari v kodulehekülge.

Õpilased registreerivad valitud teemale õpetaja on loodud googledrive tabeli, kuhu õpilased saavad märkida enda poolt valitud teemad ja kuhu hiljem lisavad ka valminud loovtöö veebiaadressi ja hinnangud teiste rühmade töödele.

Valik teemasid: Mälu, mäluprotsessid, mälutehnikad, mälutestid, mälu ja õppimine, õppimise teooriad, unustamine, kuulsad mälu uurijad Endel Tulving jt.

Oluline on tähelepanu pöörata autoriõigustele ja viitamisele.

Ülesanne. 1. Õpilased valmistavad rühmatööna  ja õpetaja juhendamisel ette valitud teemal loovtöö ülesande. Õpilased võivad loovtöö tüüpi ise valida.

 1. Õpilased valmistavad ette veebiseminari (Zoom jt) või
 2. Loovad valitud teemal kodulehekülje kasutades erinevaid töövahendeid (Weebly jt).
 3. Õpilased loovad video kasutades EDPuzzle , Zaption, MyBrainshark

Õpilased laevad enda loodud video üles Youtube veebikeskkonda.

Ülesanne 2. Loovtööde ettekanded ja hindamine. Õpilased tutvuvad ühiskasutuses googledrive dokumendis salvestatud ja jagatud teiste rühmade loovtöödega, tagasisidestavad ja  hindavad neid hindamismudeli alusel. Õpetaja loodud hindamismudel on laetud ühistöö keskkonda.

Ülesanne 3. Testi, õpimängu koostamine klassile (Quizizz, Kahoot, Socrative jt).

Kokkuvõtted ja hindamine.

Õpetaja loob rühma loovtööle hindamismudeli ja ettekande hindamismudeli. Õpilased annavad hinnangu enda tööle ja hindavad ka teiste ettekandeid.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, IV - 2.5. Netikett, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine, IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

Näide 2.

Teemad. Vaimne tervis. Stress, depressioon. Kuidas leida abi.

Sissejuhatus. Mõttekaardi koostamine. Mis on vaimne tervis (Mindomo jt) http://koolielu.ee/tools/?tag=m%C3%B5ttekaart

Ülesanne. Rühmatöö. Õpilased otsivad infot vaimse tervisega seotud veebilehtede ja nutirakenduste kohta ning koostavad heli ja tekstiga varustatud esitluse teemal “info ja abivõimalused vaimse tervise probleemide korral”.  Õpilased laevad esitluse üles Youtube veebikeskkonda.

Õpetaja loob ühistöö dokumendi Google Drive tabeli, kuhu õpilased saavad märkida enda poolt leitud veebilehtede ja rakenduste viited ja kuhu hiljem lisavad ka valminud loovtöö aadressi.

Soovituslikke veebilehti:

Kokkuvõtted ja hindamine.

Õpetaja loob rühma loovtööle hindamismudeli ja ettekande hindamismudeli. Õpilased annavad hinnangu enda tööle ja hindavad ka teiste ettekandeid.

Õpilase digipädevuste oskused:

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, IV - 2.5. Netikett, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.1. Seadmete kaitsmine, IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

Autor: Eva Palk (Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Pärnu Ühisgümnaasium)