Õppematerjali hindamine

Õpilased hindavad õppematerjale või töövahendeid.

Etapid:

  • Valmista ette: Lepitakse kokku, milliseid õppematerjale/töövahendeid hakatakse hindama.
  • Uuri ja otsi: Otsitakse õppematerjale/töövahendeid
  • Kaardista ja analüüsi: Leitud näited kogutakse kokku ning analüüsitakse neid. Luuakse hindamiseks hindamismudel.
  • Esitle: Analüüsitud õppematerjale/töövahendeid tutvustatakse klassikaaslastele. Sobivad materjalid võetakse edaspidi kasutusele.
  • Reflekteeri: Õppijad võivad reflekteerida oma tegevust iga etapi lõpus või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Õpiloo näited

1. Inglise keel, 6.kl. Loe edasi
2. Matemaatika, 10. kl. Loe edasi
3. Eesti keel, 5. kl. Loe edasi
4. Loovtöö, 7. kl. Loe edasi