Ühiskonnaõpetus – II kooliaste

6. klass

Näide: Demokraatliku hääletuse läbimäng klassiruumis

Korraldage ainetunni raames näide demokraatlikest valimistest. Õpilased seavad üles kandidatuurid ning kõigil õpilastel tekib olemasolevaid kanditatuure hinnates ja kommenteerides anda oma põhjendatud hääl. Hääletuse läbiviimiseks sobib nt Tricider keskkond. Sama ainetunni raames saab kooli, kohaliku omavalitsuse või riigi näitel luua vitruaalsele tahvlile skeemi demokraatliku ühiskonna (või kooli kui demokraatia mudeli) toimimisest - juhtimine, struktuur, seadused, valimisõigus jne.

Õpilase digipädevuste osaoskused

  • INFO (II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
  • SUHTLUS (II - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis, II - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, II - 2.5. Netikett, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
  • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
  • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (II - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näite autor: Madli-Maria Naulainen (Kuressaare Gümnaasium)