Õppekava digipädevuste näited (2016)

2016. aastal valmis HITSA eestvedamisel õpilaste digipädevusmudel, mille koostamisel on võetud aluseks rahvusvaheline DIGCOMP-i raamistik. Pädevusmudeli eesmärgiks on kirjeldada digipädevuse eri aspekte, et mõista ja määratleda, mis on digipädevus. Õppijatele suunatud pädevusmudelis on viis pädevusvaldkonda – info, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Lisaks on dokumendis kirjeldatud iga ainevaldkonna digipädevus.

Pädevusmudel aitab hinnata õpilaste digipädevusi riikliku õppekava kontekstis. Pädevusmudeli kasutamise ja õppeprotsessi toetamiseks loodi tegevõpetajatest ja ekspertidest moodustatud töörühmaga näited, mis aitavad õpetajaid oma ainetes kasutada digivõimalusi ja -vahendeid. Kõik loodud näited on seotud õpilaste digipädevuste osaoskuste saavutamisega.

Näidete väljatöötajateks olid Koolielu ainemoderaatorid, Tartu Ülikooli õppejõud, Innove ja HITSA eksperdid. Näidete vaatamiseks vali paremalt menüüst ainevaldkond ja kooliaste.