Loo jutustamine

Õpilased loovad videoloo, mis sisaldab teaduslikku lähenemist ja isiklikku kogemust.

Etapid

  • Valmista ette: õpetaja selgitab õppijatele ülesannet, protsessi, ajakava ja hindamist. Moodustatakse rühmad ning grupid arutavad läbi oma esialgse idee.
  • Uuri ja otsi: õppijad uurivad teemat ning vajadusel koguvad täiendavat infot erinevatest allikatest.
  • Kaardista ja analüüsi: rühmad analüüsivad kogutud infot ning teevad selle põhjal lõplikud plaanid videoloo valmimiseks.
  • Loo: koostatakse multimeedialugu (video, pildiseeria, animatsioon, kollaaž).
  • Küsi: videolugu näidatakse klassikaaslastele või ekspertidele ning küsitakse tagasisidet.
  • Esitle: valmis lugusid näidatakse kaaslastele ning teistele huvigruppidele.
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust pärast igat etappi või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid.

Õpiloo näited

1. Inglise keel, 5. kl. Koostas Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium)

loojutustamine4. tsükli üheks õpistsenaariumiks on "Loo jutustamine". Lugude rääkimine on olnud ajast-aega üheks põnevaks tegevuseks. Tehnoloogia võimaldab seda tegevust täiendada, tehes näiteks video. Videote tegemine on õpilaste jaoks väga põnev ja motiveeriv. Otsustasin seda katsetada 5. klassi inglise keele tunnis. Loe lähemalt ...

2. Loodusõpetus, 3. kl "Jutustavad pildid". Koostas Piret Rusalepp (Kadrina Keskkool). Loe edasi
3. Eesti keel, 2. kl "Luuletuste lavastamine". Koostas Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool). Loe edasi
4. Füüsika, 8. kl. Loe edasi
5. Programmeerimine lõimitud matemaatika, eesti keele ja kunstiõpetusega, 5. kl. Loe edasi
6. Ühiskonnaõpetus, inglise keel, gümnaasium. Koostasid Henrik Salum ja Kristjan Salum (Gustav Adolfi Gümnaasium). Loe edasi
7. Õpetajate koolitus. Koostas Anneli Rumm (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor). Loe edasi