Matemaatika

Koolitusprogrammi Digivõti matemaatika ainevaldkonna õpilood. 

Atmosfäär IV kooliaste

Eesti ilm II kooliaste

Eesti kliima III kooliaste

Geomeetrilised kujundid II kooliaste

Geomeetrilised kujundid III kooliaste

Geomeetrilised kujundid IV kooliaste

Vektorid IV kooliaste

Programmeerimine III kooliaste

Rooma numbrid II kooliaste

Trigonomeetriliste põhivõrrandite lahendamine graafiku abil

Naturaalarvudega liitmine ja lahutamine

Võrrandisüsteemi lahendamine

Tõenäosuse mõiste ja leidmine

Rööpkülik

Ringi ja ristküliku ümbermõõt ja pindala