iTEC projekti õpilood ainepõhiselt

õppeaine I kooliaste II kooliaste III kooliaste gümnaasium
eesti keel, kirjandus Mängu loomine
(3., 8. kl, kordamine)
Loo jutustamine
(2. kl, luuletused)
Jutu jutustamine
(4. kl, Lego arendavad klotsid)
Mängu loomine
(3., 8. kl, programmeerimine)
Õuesõppe projekt
(10. kl, intervjuu)Online-väitlus
(11. kl, "Tõde ja õigus")

 

matemaatika Loogilise mõtlemise arendamine
(3. kl, Lego WeDo)
Mängu loomine
(6. kl, programmeerimine)Loo jutustamine
(5. kl, programmeerimine)

Ümberpööratud klassiruum
(5. kl, risttahukas)

Pelgu-vaarikad
(4. kl, Raspberry Pi)

Võistlusmäng
(5. kl, Cargo-Bot)
Tee pikkus, kiirus ja aeg
(5. kl, Meet Edison)

Ringi pindala arvutamine
(7. kl, LEGO Mindstorms EV3)
Õppematerjali hindamine
(10. kl, kalkulaator)
inglise keel Õuesõppe projekt
(5. kl, English in Tallinn)Õppematerjali loomine
(5.-6. kl, artikkel)

Mängu loomine
(5. kl, kordamine)

Loo jutustamine
(5. kl, grammatika)

Loo jutustamine
(6. kl, Briti köök)

Ümberpööratud klassiruum
(5. kl)

Õppematerjali hindamine
(6. kl, ajad)

Loo jutustamine
(integratsioon ja migratsioon)
loodusõpetus, bioloogia Loo jutustamine
(3. kl, sügis)
Õppematerjali loomine
(5.-6. kl, puud ja põõsad)
Online-väitlus
(6. kl, asula)Õppemängu tegemine
(4. kl, TinyTap)
Mängu loomine
(7. kl, kordamine)Mängu loomine
(8. kl, kordamine)
Õppematerjali loomine
(11. kl, kordamine)
keemia Õuesõppe projekt (8. kl, vesi)

Õppematerjali loomine
(8.-9. kl, kordamine)

Õuesõppe projekt (10. kl, narkootikumid)
füüsika Loo jutustamine
(8. kl, hõõrdumine)
geograafia Õuesõppe projekt (9. kl, loodus- ja inimgeograafia)
ajalugu Õuesõppe projekt (5. kl, kodukoht)
joonestamine Mudeli loomine (10., 11. kl, AutoCAD)

3D modelleerimine ja joonestamise baaskursus
(10., 11. ja 12. kl, Solid Edge)

kunst Tehnoloogia loov kasutamine
(2., 5. ja 7. kl, Bee-bot)
muusika Muusika programmeerimine (2.-7. klass, Sonic Pi) Elektrooniline heli (8. kl, LittleBits) "Kuuldemäng kui raadiožanr" (11. kl, meedia, Audacity)
arvutiõpetus, informaatika Programmeerimise algus
(3. kl, Code.org)Arvutikomplekti osad
(3. kl, LearningApps)
Mängu loomine (5. kl) Õppematerjali loomine (9. kl, Prezi)

Mängu loomine
(7. kl, programmeerimine)

Õppematerjali loomine
(10. kl, Creative commons)Õppematerjali loomine
(10. kl, Google Sites)
lõiming Muinasjutu animatsioon
(3. kl, Movie Maker, Audacity)Loogilise ja ruumilise mõtlemise arendamine
(1.-2. kl, robootika, matemaatika, Bee-bot)

Leiutamine (3.-4. kl, matemaatika, muusika, Makey Makey)

Animatsiooni loomine
(4. kl, eesti k, matemaatika, programmeerimine, Hopscotch)Õuesõppe projekt
(5.-6. kl, matem, kunst, arvutiõp)

Mängu loomine
(4., 5., 10., 11. kl, Virumaa)

Õppematerjali loomine
(6. kl, inglise k, kunstiõp, kodundus)

Õppematerjali loomine
(10. kl, biol, arvutiõp)Mängu loomine
(4., 5., 10., 11. kl, Virumaa)

Loo jutustamine (ing k, ühiskonnaõp, intergratsioon ja migratsioon)

program-meerimine ja robootika Mängu loomine
(6. kl, programmeerimine)Loo jutustamine
(5. kl, programmeerimine)

Õppematerjali loomine (6. kl, 3D)

Õpiobjekti loomine (5. kl, Scratch

Valmistumine robootika võistluseks (4.-5. kl, robootikaring, VEX.IQ)

Mängu loomine
(3., 8. kl, programmeerimine)Mängu loomine
(7. kl, programmeerimine)

Äpi valmistamine
(7. kl, App Inventor)

Mängud mikrokontrolleriga (11., 12. kl, Arduino)

Robootika valikaine (10., 11. ja 12. kl, Robootika kodulabor)

Robootika valikaine (10., 11. ja 12. kl, Cura)