Virtuaalne reis

Õpilased reisivad virtuaalselt.

Etapid:

  • Valmista ette: õpetaja valmistab ette  virtuaalse reisi.
  • Uuri ja otsi: õppija läbib virtuaalse reisi ja teeb märkmeid ning vajadusel otsib lisamaterjali, et kirjutada reisi lõpus vastus püstitatud ülesandele.
  • Analüüsi ja loo: õppija koostab kogutud materjali põhjal vastuse püstitatud ülesandele.
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust iga etapi lõpus või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Õpiloo näited

1. Kõrgkool. Koostas Anneli Rumm (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor). Loe edasi