Ümberpööratud klassiruum

Õpilased õpivad uue osa ära kodus digitaalsete õppematerjalide abil ja koolis tegeletakse õpitu mõtestamisega ja harjutamisega.

Etapid

  • Valmista ette: õpetaja loob või leiab veebist õppeainest lähtuvalt sobiva õppevideo ja püstitab ülesande. Õppijatele selgitatakse ülesannet.
  • Uuri ja otsi: õppija vaatab kodus videot, teeb märkmeid ja esitab küsimusi.
  • Kaardista ja analüüsi: klassis toimub arutelu teema üle, leitakse vastused küsimustele, harjutatakse.
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust pärast igat etappi või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid.

Õpiloo näited

1. Inglise keel, 5. kl. Loe edasi
2. Matemaatika, 5. kl. Koostas Karin Tensing (Kuusalu Keskkool) Loe edasi

Veebiseminar "Ümberpööratud klassiruum" (01.04.2015)