Eesti keel – I kooliaste

1. klass

Näide 1: Tervitus, õnnesoov, teade  

Eesmärk: Sobivate kõnetuste valimine suhtlemisel

Õpilased loovad rääkiva pildi või animatsiooni teate edastamiseks, näiteks õnnitlus, teade, kuulutus.

Töövahendid kasutamiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome; I - 3.2. Uue teadmise loomine; I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine; I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

2. klass

Näide 1: Muinasjutu kirjutamine

Eesmärk: Loovtöö kirjutamine

Lapsed loovad erinevaid meediaelemente kasutades omaloomingulise raamatu. On võimalik luua lastele eraldi kontod või koostöös luua raamat õpetaja konto alt.

Töövahendid raamatu loomiseks:

Näited valminud raamatutest:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome; I - 3.2. Uue teadmise loomine; I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine; I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2: Kuuldemäng muinasjutust

Eesmärk: Muinasjutu esitamine kuuldemänguna

Õpilased loovad muinasjutust kuuldemängu. Lapsed lisavad kuuldemängule erinevaid heliefekte.

Vahendid heli salvestamiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome; I - 3.2. Uue teadmise loomine; I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine; I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

3. klass

Näide 1: Loovjutu kirjutamine

Eesmärk: koostöös jutu kirjutamine

Õpilased kirjutavad loovjutu. Üks õpilane alustab, jagab teisega, teine kirjutab edasi, kolmas lõpetab jutu.

Vahendid kooskirjutamiseks:

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel; I - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome; I - 3.2. Uue teadmise loomine; I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine; I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2: E-kiri

Eesmärk: korrektse e-kirja kirjutamine, info otsimine

Õpilased kirjutavad viisaka e-kirja, millel on korrektne pöördumine ja lõpetus. Sisuks vastused õpetaja poolt esitatud küsimustele koos viidetega allikatele.

Näide e-kirja nõutest Gustav Adolfi Gümnaasiumis: https://youtu.be/Rz99P0HeuVQ

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (I - 1.1. Info otsimine ja sirvimine; I - 1.2. Info hindamine; I - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome; I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (I - 4.2. Isikuandmete kaitsmine; I - 4.3. Tervise kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autorid: Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiia Salm (Jäneda Kool), Tuuli Koitjärv (Tallinna Vanalinna Haridustekolleegium)