Geograafia – III kooliaste

7. klass

Näide 1. Kaardiõpetus

TEEMA: Interaktiivse kaardi koostamine teemal ”Minu unistuste reis”

 1. Vali välja sind huvitav piirkond (riik/riigid), mida soovid iseloomustada.
 2. Vali sobiv kaarditarkvara (nt Google Maps, ArcGis Online, Google Earth).
 3. Leia objektidele geograafiliselt õige asukoht. Lisa asukoha marker ning seo sellega pildid ja objektide kirjeldused.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.5. Netikett, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 2. Geoloogia, pinnamood, kaardiõpetus

TEEMA: Praktiline töö õues Loquiz äppi abil

Õpetaja koostab nt rakenduses Loquiz õuesõppe raja, kus õpilastel on võimalik lahendada erinevaid praktilisi ülesandeid (nõlva kalde mõõtmine, nõlva kõrguse mõõtmine, sammupaariga vahemaa mõõtmine, kivimite määramine, pilveliikide määramine, taimede/loomade liikide määramine).  Soovitav on lisada õpperaja läbimise kohta pilte.

Praktiliste ülesannete abimaterjali leiab nt koduleheküljelt https://katrimope.wordpress.com/ (autor Katri Mirski).

Soovitav on kasutada erinevaid digitaalseid määrajad (nt pilveatlas, samblike määraja, eesti floora).

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.2. Uue teadmise loomine)

8. klass

Näide 1. Loodusvööndid

Koosta ühe loodusvööndi kohta ideekaart. Lisa kindlasti oma ideekaarti antud loodusvööndi: asend, kliima, mullad, taimed, loomad, inimetegevus, olulisemad mõisted. Ära unusta lisada pilte. Ideekaardi võib teha ka paaristööna.

Soovitatav keskkond nt https://www.spiderscribe.net/

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 2. Kliima

TEEMA: Kliimadiagrammi koostamine

Koosta kliimadiagramm temperatuuri ja sademete kohta Excelis ette antud aasta andmete põhjal. http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kuukokkuvotted/

Laadige oma kliimadiagrammid veebitahvlile Padlet (http://koolielu.ee/tools/read/29174) ja võrrelge erinevate aastate andmeid.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

9. klass

Näide 1. Rahvastik

 1. Koosta interaktiivse kaardi kujul lühiuurimus koduasulast.
 2. Kasuta veebikeskkondi oma koduasulast sobiva aluspildi või kaardi leidmisel.  
 3. Kasuta nt Google Maps keskkonda ja Street Viewd.   
 4. Vali olulisemad objektid valitud asula pildil või kaardil ja leia nende kohta infot, linke.  
 5. Vormista töö keskkonnas Thinglink (piltide lisamise ja neile info ning linkide lisamise keskkond).
 6. Esitle tööd kaasõpilastele.

Täpsemad tööjuhendid ja õpilood aadressil http://oppevara.hitsa.ee/geograafia/ (Autor: Reet Tuisk)

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 2. Eesti geoloogia

Täida TÜ geoloogiamuuseumi koduleheküljel oleva info põhjal töölehed. Antud töölehtede abil on võimalik õppida tundma kivistisi ning kivimeid ja mineraale. Töölehed 1-3 kuuluvad Elu arengu programmi juurde, töölehed 4-6 Kivimite ja mineraalide programmi juurde.
http://www.ut.ee/BGGM/koolitus/toolehed.html

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)

Näidete autor: Katri Mirski (Gustav Adolfi Gümnaasium)