Ajalugu – gümnaasium

 

I kursus

Näide: Interaktiivne jutustus Prantsuse absolutismist

Looge grupitööna interaktiivne pilt Prantsusmaa absolutismi teemal. Leidke iseloomulik pilt, mille abil on võimalik teemat avada erinevate aspektide kaudu (nt olulised nimed, valitsemine, õukonnaelu, ühiskond, seisused, ideoloogia, arhitektuur jne). Lisage jutustusele erinevaid meediume - tekst, heli, veebileht, pilt, video, esitlus, enesekontrollitest (loo sobivas keskkonnas). Järgi korrektset viitamist kogu fotojutustuse ulatuses. Loomiseks sobib nt Thinglink keskkond.

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, IV - 2.5. Netikett, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (IV - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.1. Tehniliste probleemide lahendamine, IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine, IV - 5.4. Digipädevuse lünkade väljaselgitamine)

II kursus

Näide: Fotolugu muinasaja matmiskombestikust

Koosta fotojutustus vabalt valitud rakendusega Eesti muinasaja erinevate perioodide matmiskombestikust. Kirjelda internetist leitud fotode või jooniste toel erinevaid matmisviise, lisa näited hauapanustest (Muinasornamentika andmebaas) ja selgita lühidalt kombestiku taustal olevaid uskumusi. Jaga lugu õpetajaga, kes saab siduda jutustused virtuaalseks näituseks.

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine, IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

IV kursus

Näide: Infograafik Eesti isesesivumisest

Loo infograafik Eesti iseseisvumisprotsessist (eeldused, protsess, iseseisvuse väljakuulutamine, Vabadussõda, Tartu rahu jm). Edasta sisu erinevat laadi info kaudu - tekst, pildid, statistika jm ning kujunda visuaalselt artaktiivne tervik. Märka, et viitamine oleks korrektne. Valminud töödest looge veebipõhine näitus. Loomiseks sobivad erinevad veebipõhised infograafiku koostamise keskkonnad (nt Piktochart, Canva, Vennage) või muud kujundusprogrammid.

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (IV - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, IV - 2.2. Info ja sisu jagamine, IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (IV - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Autor: Madli-Maria Naulainen (Kuressaare Gümnaasium)