Inimeseõpetus – I kooliaste

2. klass

Näide: Mina: aeg ja asjad, aja planeerimine ja päevaplaani koostamine

Eesmärk: oskab koostada päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist.

Päevaplaani loomine veebis või nutiseadmes

Töövahendid ajatelje koostamiseks:

Digipädevuste osaoskused:

  • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
  • TURVALISUS (I - 4.3. Tervise kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

3. klass

Näide: Mina ja tervis, tervislikud eluviisid

Eesmärk: Tervisliku eluviisi väärtustamine

Ajurünnak: "Mida saan oma tervise jaoks teha KEVADEL, SUVEL, SÜGISEL, TALVEL?"

Klassis moodustatakse 4 rühma, õpetaja loob Answergarden keskkonnas ajurünnaku jaoks 4 veebitahvlit: kevad, suvi sügis ja talv. Õpilased sisestavad mõtted oma rühma veebitahvlile.

Töövahendid ajurünnakuks:

Digipädevuste osaoskused:

  • SUHTLUS (I - 2.2. Info ja sisu jagamine, I - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
  • SISULOOME (I - 3.1. Digitaalne sisuloome, I - 3.2. Uue teadmise loomine)
  • TURVALISUS (I - 4.1. Seadmete kaitsmine, I - 4.3. Tervise kaitsmine)
  • PROBLEEMILAHENDUS (I - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näidete autorid: Kristi Rahn (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tuuli Koitjärv (Tallinna Vanalinna Haridustekolleegium), Tiia Salm (Jäneda Kool)