Kehaline kasvatus – III kooliaste

7. - 9. klass

Näide 1

Teema: Ründekombinatsioon

Ülesanne 1

 1. Õpilased otsivad internetist jalg- või korvpalli võistluse video või filmivad kohapeal võistlust jälgides ja salvestavad selle nutiseadmega. Videost tuleb leida edu toonud rünnakukombinatsioon (mis lõppes värava või korviga).
 2. Õpilane joonistab valitud kombinatsiooni paberile ja üheskoos tehakse kehalise kasvatuse tunnis rünnakukombinatsioonid läbi.

Ülesande raskusastme näited klassiti:

 • 7. klass. Teeb ülesande grupitööna (koos joonistatakse valitud kombinatsioon paberile)
 • 8. klass. Teeb ülesande individuaalselt
 • 9. klass. Teeb ülesande individuaalselt, lisaks salvestab valitud video Youtube keskkonda ja lõikab välja valitud rünnakukombinatsiooni lõigu ning jagab seda teistega.

Ülesanne 2

 1. Õpilased teevad rühmatööna (3-4 liiget rühmas) jalgpalli ründekombinatsiooni, mis filmitakse nutiseadmega.
 2. Õpetaja annab lähteülesande, milliseid rekvisiite peab ülesande jooksul ära kasutama (rõngad, koonused, mini väravad, 8.-9. klassis ka joonised vt näidist) ja mitu söötu omavahel tegema.
 3. Ülesande tegemisel on soovitatav anda kontrollaeg ja kasutada õpilaste poolt koostatud joonist.
 4. Õpilased lõikavad ja vormistavad video esitlusvormi.
 5. Videode võrdlemiseks võib korralada väikse konkursi, kes tegi parima kombinatsiooni.

Jalgpalliplats

Näidisjoonis: Raul Rändla

Ülesande näited klassiti:

 • 7. klass. Ülesanne peab olema läbitud kindla aja jooksul.
 • 8. klass. Ülesanne peab olema läbitud kindla aja jooksul ja õpilaste poolt ette valmistatud lihtsustatud kindla joonise järgi.
 • 9. klass. Ülesanne peab olema läbitud kindla aja jooksul ja õpilaste poolt koostatud kindla, täpse joonise järgi.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 2

Teema: Ette antud pulsiga jooks

Antud ülesande täitmisel on vajalik pulsimõõtmisvahendi(te) olemasolu.

Õpilane otsib eelnevalt internetist infot pulsilävede nimetuste kohta ning kuidas pulss muutub erinevatel koormustel. Treeningu algul fikseeritakse rahuloleku pulss. Õpilased läbivad 1 km distantsi etteantud pulsivahemikuga, nt 120-130. Distantsi jooksul sooritatakse üks kiirendus maksimaalse pulsiga. 2 minutit hiljem peale koormust fikseeritakse taastumise pulss.

Ülesande näited klassiti:

 • 7. klass. Distants läbitakse, määrates pulsikellal ära etteantud pulsivahemiku.
 • 8. klass. Distants läbitakse pulsikella vaatamata, järgides pigem enesetunnet. Hiljem kontrollib õpilane pulsikella salvestuselt oma enesetunde õigsust.
 • 9. klass. Saadud tulemuste põhjal analüüsitakse õpetaja kaasabil kehalise vormisoleku taset.

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine)
 • SISULOOME (III - 3.2. Uue teadmise loomine)
 • TURVALISUS (III - 4.1. Seadmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Näide 3

Teema: Palliviske/kuulitõuke tehnika analüüs

 1. Esmalt näitab õpetaja või õpilane ette perfektse viske/tõuketehnika või kasutab näidisvideot ja selgitab põhipunkte, kuidas ja mida viset/tõuget analüüsides tähele panna.
 2. Õpilased tegutsevad paaris, üks viskab/tõukab ja teine filmib.
 3. Filmitud videod laetakse üles nt youtube-i või mõnda muusse privaatsesse videokanalisse.
 4. Filmitud tehnikat analüüsitakse mõnes turvalises üksteisele jagatavas keskkonnas (nt Google Drive, Facebooki grupp) ja järgmine tund korratakse sama, püüdes analüüsipõhiselt vigu korrigeerida.
 5. Õpilased analüüsivad seni kuni õpetaja on analüüsi ja viske/tõukesooritusega rahul.

Ülesande näited klassiti:

 • 7. klass. Pallivise paigalt
 • 8. klass. Kuulitõuge paigalt
 • 9. klass. Kuulitõuge hooga

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine)
 • SISULOOME (III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (III - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.3. Innovatsioon ja tehnoloogia loov kasutamine)

Autorid: Jaanika Rändla (Gustav Adolfi Gümnaasium), Raul Rändla (Haabersti Vene Gümnaasium)