Muna õpetab kana ja kukke

Õpilased õpetavad üksteist ja täiskasvanuid

Etapid:

  • Valmista ette: Õpetajad ja õpilased lepivad kokku, mida õpetatakse (teema) Õpilased jaotatakse rühmadesse.
  • Uuri ja otsi: Otsitakse vahendeid /appe, mida õpetada. Katsetatakse töökindlust, arusaadavust. Mõeldakse erinevate platvormide peale.
  • Kaardista ja analüüsi: Võrreldakse vahendeid/appe ning valitakse välja parimad (kokkulepitud kriteeriumite järgi). Rühmades jagatakse rollid ja ülesanded (kes ja mida õpetab, kes toetab õppijat, kes lahendab tehnilisi probleeme). Valmistatakse ette esitlus koos praktiliste ülesannetega. Paneb kirja enda esitluse teksti.
  • Esitle: Õpetab valitud vahendit/appi klassikaaslasele, saadakse tagasiside ja vajadusel muudetakse ja täiendatakse esitlust. Õpetatakse täiskasvanut vahendit/ appi kasutama, tehakse ka praktilisi ülesandeid.
  • Reflekteeri: Rühmad reflekteerivad valikut ja esitlust. Täiskasvanud annavad tagasiside koolitusest.

Ettekanne veebiseminarilt:


Õpiloo näited:

  1. Programmeerimine, 3. kl. Koostanud: Ene Moppel. Loe edasi
  2. 3D printimine. Koostanud: Ingrid Maadvere. Loe edasi