Analüüs-süntees

Analüüsitakse erinevaid materjale ning luuakse nende põhjal uus.

Etapid

  • Valmista ette: õpetaja valib koos õppijatega teema, millega hakatakse tegelema. Moodustatakse rühmad
  • Uuri ja otsi: õppijad otsivad erinevaid materjale ning prindivad/paljundavad neid.
  • Kaardista ja analüüsi: õppijad võrdlevad erinevaid materjale rühmades. Tekstid lõigatakse ribadeks ja grupeeritakse otsides erinevusi ja sarnasusi
  • Loo: luuakse uus materjal antud teemal.
  • Esitle: loodud materjale esitletakse huvigruppidele.
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust iga etapi lõpus või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Õpiloo näited

1. Loodusõpetus, 2. kl. Koostas Piret Särg (Kadrina Keskkool). Loe edasi
2. Eesti keel, 5. kl. Koostas Piret Särg (Kadrina Keskkool). Loe edasi