Õpilood (2019-2020)

HITSA koolitusprogrammi Digivõti õpilood

Viiest koolitusest koosnev programm Digivõti keskendub ainevaldkonna põhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel õppijate digipädevusi toetada. Programmi arendamisel lähtuti õppijate ja õpetajate digipädevuse mudelist.

Programmi koolitused on mõeldud alus, üld- ja kutsehariduse õpetajatele, kelle digipädevused on kesktasemel. Kutseõppeasutustest ootame programmis osalema üldaineõpetajaid.

Digivõtme õpilugu on õpistsenaarium õpetajale õppijate ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil. Õpiloo aluseks on õppijate digipädevuste mudeli osaoskused: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ning läbivateks oskusteks on probleemi lahendamine ja turvalisus. Õpilood on koostatud erinevatele kooliastmetele.

Õpilugude autoriteks on Digivõtme arendajad-koolitajad ning koolitustel osalejad.