Muusika – gümnaasium

Näide 1. Muusikaloo testide koostamine keskkonnas Learningapps.org

Märkus: kuna Learningapps.org teste on võimalik veebikeskkondadesse vistutada (manustada), siis sobib valmis testide esitamiseks muuhulgas digitaalse arengumapi variant, kuhu võib kõik ühe suurema teema raames koostatud testid kokku koguda. Digitaalse arengumapi teostamise juhised on leitavad allpool.

Ülesanne 1. Valikvastustega muusika kuulamise testi koostamine. Sobib kõigi laiemate teemade puhul.

Ettevalmistus: Õpetaja valmistab ette nimekirja muusikateostest, mida õpilane peaks kursuse lõpuks kuulmise järgi ära tundma. Soovitavalt teeb ka kindlaks, kas kõigist teostest on olemas kvaliteetne helinäide keskkonnas Youtube.com.

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. Loob konto keskkonnas Learningapps.org.
 2. Loob uue testi, variant “Valikvastus”.
 3. Koostab valikvastustega (neli valikut) muusika kuulamise testi, kasutades õpetaja poolt ette antud muusikateoste nimekirja, otsides sobivad muusikanäited keskkonnast Youtube.com.
 4. Salvestab testi ja esitab õpetajale hindamiseks kas veebilingina või täisekraani lingina. Variant on ka koodiga digitaalsesse arengumappi vistutamine (manustamine).

Ülesanne 2. Ristsõna/sõnasegadiku koostamine. Sobib kõigi teemade puhul.

Tegevuskäik. Õpilane :

 1. Loob keskkonnas konto.
 2. Koostab ristsõna õpetaja poolt ette antud teemal, kasutades küsimuste koostamiseks õpikut ja internetiotsingut.
 3. Salvestab ristsõna ja esitab õpetajale hindamiseks kas veebilingina või täisekraani lingina. Variant on ka koodiga digitaalsesse arengumappi vistutamine (manustamine).

Ülesanne 3. Muud muusikaõpetuses rakendatavad Learningapps.org enesekontrollitestid.

 1. Lünktekst. Võimaldab lihtsal viisil teha tavalist lünkteksti.
 2. Järjestamine teljel. Võimaldab muusikaajaloolisi sündmuseid õigesse ritta seada.
 3. Poomine. Samanimelise paberil mängitava mängu analoog.
 4. Grupeerimise pusle. Sobib näiteks muusikastiilide õigesse ajastusse “paigutamiseks”
 5. Miljonimäng. Võimaldab koostada kindlat tüüpi küsimusi, mis sobivad miljonimängu.

Õpilase digipädevuste osaoskused

 • INFO (IV - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, IV - 1.2. Info hindamine, IV - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 2. Digitaalne arengumapp muusikaõpetuses

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. Loob konto mõnes sobivas veebikeskkonnas (Näiteks Weebly.com, Blogger.com, Google Sites, juhendid on leitavad koolielu.ee veebilehelt).
 2. Tutvub keskkonna haldamise esmaste põhimõtetega.
 3. Loob veebilehe, valib sellele kujunduse ja annab nime.
 4. Täidab veebilehe avalehe selliselt, et kajastatud ei oleks delikaatseid isikuandmeid.
 5. Täidab veebilehe digitaalse sisuga õpetaja poolt etteantud teemal (näiteks Learningapps.org testid, youtube.com videod).
 6. Lisab iga lehe alaossa litsentsimärke veebilehelt Creativecommons.org.
 7. Lisab veebilehele lehe “Kasutatud materjalid”.

Lisaülesanne 1: Õpilane täiendab hiljem allikatele viidates veebilehe kujundust vabavaralistest veebialbumitest pärit muusikateemaliste piltidega (lõiming kunstiõpetusega).

Lisaülesanne 2: Õpilane täiendab veebilehe kujundust omaloominguliste muusikateemaliste piltidega (lõiming kunstiõpetusega).

Õpilase digipädevuste osaoskused

 • SUHTLUS (IV - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (IV - 3.1. Digitaalne sisuloome, IV - 3.2. Uue teadmise loomine, IV - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näidete autor: Aet Mikli (Laagri Kool)