Online-väitlus

Õpilased väitlevad õpitud teemal veebis.

Etapid:

  • Valmista ette: õpetaja valmistab üksi või koos õpilastega koos ette küsimused.
  • Uuri ja otsi: rühmad otsivad küsimustele vastuseid. Lisatakse allikad.
  • Analüüsi ja loo: vastuste põhjal kirjutatakse artikkel.
  • Väitle: teadmiste kontroll toimub väitlusena.
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust iga etapi lõpus või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Lisamaterjalid: http://www.debate.ee/files/arutlev_haridus_opik.pdf (lk 8-16)

Veebiseminari salvestus:

Õpiloo näited

1. Loodusõpetus, 6. kl. Loe edasi
2. Kirjandus, 11. kl. Loe edasi
3. Eesti keel, 8. kl. Loe edasi
4. Eesti keel, 6. kl. Loe edasi