Ajalugu – II kooliaste

5. klass

Näide: Sündmuste kandmine digitaalsele ajateljelepilte

Kasuta ajatelje loomise keskkonda (nt MyHistro) ja loo kasutajakonto. Kanna ajateljele 6 sündmust:

 • Pulli asula
 • Cheopsi püramiid
 • Kristuse sünd
 • Ümera lahing
 • Suur Prantsuse revolutsioon
 • Eesti isesesvumine

Kasuta interneti otsingumootoreid, et leida nimetatud sündmuse toimumise aeg. Kanna sündmused ajateljele. Märka, millised sündmused on enne ja millised pärast Kristuse sündi. Lisa igale sündmusele ka selle geograafiline asukoht. Valmis töö viidet jaga õpetajaga.

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, II - 2.2. Info ja sisu jagamine, II - 2.6. Digitaalse identiteedi haldamine)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome)

6. klass

Näide: Suulised ja kirjalikud allikad Kreeka ajaloost

Leia interenetist pilte Vana-Kreeka esemeliste ja kirjalike allikate kohta, kummagi kohta kolm. Kirjuta iga allika kohta lühike tutvustus. Pea silmas, et leitud materjali allikas oleks viidatud. Esita need sobival vormil (nt dokument, esitlus, pildialbum).

Digipädevuste osaoskused

 • INFO (II - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, II - 1.2. Info hindamine, II - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (II - 2.1. Suhtlemine digivahenditega)
 • SISULOOME (II - 3.1. Digitaalne sisuloome, II - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • TURVALISUS (II - 4.2. Isikuandmete kaitsmine)

Autor: Madli-Maria Naulainen (Kuressaare Gümnaasium)