Muusika – III kooliaste

7. klass

Näide 1. Pentatooniline programmeerimine

Teema: Hiina muusika

Märksõnad: IKT -  klaviatuuri lühivalikud, helifaili tüübid, programmeerimine; muusika - pentatoonika, helistikud.

Tarkvarad: Sonic Pi, arvutisse laaditav muusika programmeerimise programm (Mac, Windows ja Raspberry Pi).

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. loob Sonic Pi programmiga 16-noodilise meloodia C-duuris. Kasutusel on C-duur pentatoonika helilaadi noodid c, d, e, g, a.
 2. pikendab meloodiat kopeerimise ja kleepimise teel mitmekordsek. Salvestab meloodia helifailiks.
 3. improviseerib omaloodud salvestusele juurde lihtsa rütmiga teise hääle plaatpillidel, klaveril või muul instrumendil, kasutades samu noote.

Lõpptulemuse võib salvestada isikliku või muu mobiiliseadme helisalvestusäpiga ja helifaili õpetajale/kaaslastele esitada.

Märkus:

 • Sama stsenaariumit on lihtsamal kujul võimalik teostada ka noodikirjaprogrammiga.
 • Raskem variant: noote saab Sonic Pi programmis kirjeldada mitte ainult absoluutsüsteemi noodinimede vaid ka võnkesageduste põhjal. Tekib lõiming füüsikaga.

Digipädevuste osaoskused

 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid, III - 3.4. Programmeerimine)

Näide 2. Eurolaul I

/Idee autor Tarmo Kivisilla/

Märksõnad: popmuusika, muusikateose vorm, vormianalüüs, metronoom

Abiks on ükskõik milline metronoomiäpp, millel märgitud tempode itaaliakeelsed nimetused, kuid soovitavalt kõigil õpilastel sama, et õpetajal oleks lihtsam.

Androidile sobib näiteks: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.metronome.

IOs-ile sobib näiteks: https://itunes.apple.com/us/app/metronome-classic/id525316600?mt=8

Tegevuskäik:

 1. Eurolaulu pikkus peab olema teadaolevalt 3 minutit.
 2. Õpilane arvutab, mitu salmi ja refrääni mahub eurolaulu, kui ette on antud salmi taktide arv, refrääni taktide arv, taktimõõt ja tempo.
 3. Näiteks: laulu salmis on 12 takti, refräänis 16 takti, taktimõõt on 4/4, tempo on andante.

Digipädevuste osaoskused

 • SISULOOME (III - 3.2. Uue teadmise loomine)

Näide 3. Eurolaul II

/Idee autor Tarmo Kivisilla/

Märksõnad: popmuusika, muusikateose vorm, vormianalüüs

Tegevuskäik:
Õpetaja poolt valitud olemasoleva euroloo vormi ja liigenduse analüüs - leida üleminekud, taktimõõt, salmide/refräänide arv, kasutades mõnd videole märkmete lisamise äppi. (Näiteks veebipõhised: Learningapps.org/märkmete/õppide lisamine helile/videole; Videonot.es) Metronoomiäpi abil teha kindlaks ka loo täpne, numbriliselt näidatud tempo.

Edasiarendus: sobib ka mistahes klassikalise muusikateose vormianalüüsi kirjeldamiseks.

Digipädevuste osaoskused

 • SISULOOME (III - 3.2. Uue teadmise loomine)

9.klass

Näide 4. "Take Five", kontsert veebitahvlil ühistööna 

Teema: Džässmuusika

Märksõnad: IKT - veebitahvel, ühistöö; muusika - popmuusika, džässiajalugu, muusikastiilid.

Tegevuskäik:

Õpetaja jagab kogu klassile ühe tühja Padlet´i veebitahvli lingi, teemaks on Paul Desmondi džässipala “Take Five”. Õpilane:

 1. teeb “tahvlil” topeltkliki, kirjutab pealkirjaks oma nime. Avab Youtube´i veebilehe ja otsib populaarse džässiloo esituse, mida veel tahvlil ei ole (soovitavalt);
 2. kopeerib video lingi tahvlile oma nime alla. Lisab loo autori ja pealkirja. Kuulab muusikapala ja lisab tekstiossa esituse kohta paarilauselise analüüsi (väga lühike muusikakriitika, suunavad küsimused: loo taktimõõt, karakter, esituskoosseis, muljed, emotsioonid).
 3. tunni lõpus kuulatakse üksteise muusikanäiteid ja loetakse kommentaare.

Padlet sobib ka laiemate teemade (“Rahvaste muusika”, “Klahvpillid”, “Rock- ja popmuusika” jt) käsitlemiseks nii muusikanäidete, pildimaterjali kui teksti osas. Sellisel juhul võib printsiip olla vastupidine: ükski lugu/stiil/instrument ei tohi korduda.

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (III - 2.1. Suhtlemine digivahenditega, III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • SISULOOME (III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)

Näide 5. QR-kood (ühistöö)

Märksõnad: qr-kood, infootsing, pildifail.

Sobib kõikide muusikaõpetuse teemade puhul. Vajalik on qr-koodi lugemise äpiga nutivahendi või arvuti olemasolu.

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. otsib inglisekeelset otsingut kasutades internetist, kuidas muuta veebiaadress qr-koodiks. Leiab keskkonnast youtube.com tunni teemaga seotud video, muudab selle aadressi (url-i) qr-koodiks. Salvestab koodi pildifailina arvutisse;
 2. lisab qr-koodi pildina eelnevalt loodud tabeliga ühisdokumenti, lisades sellele loo pealkirja, esitaja ja autorite nimed;
 3. tutvub qr-koodi lugejat kasutades kaasõpilaste poolt tabelisse lisatud veebilinkidega, lisades tabeli tühja lahtrisse vähemalt ühe kaasõpilase video kohta põhjalikuma analüüsi.

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel, III - 2.5. Netikett)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näide 6. Rütmimustrite salvestamine ja kokkupanek (miksimine)

Tarkvara: vabavaraline helisalvestusprogramm Audacity

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. salvestab eraldi helifailidena 5-häälse loo viis häält 8. klassi muusikaõpikust (Aive Skuin et al) lk. 15 “Koolilaua mängud”. Abiks võiks olla metronoom, et kõik viis häält ühes tempos oleksid;
 2. laadib kõik viis faili üles programmi Audacity, eemaldab ruumimüra ja salvestab valmis faili mp3 formaati. (Tähelepanu! Tööfail peaks kindlasti alles jääma).

Edasiarendusena võib selle rütmiostinaato mitme- või mitmekümnekordseks kopeerida ja seejärel helifailiks salvestada. Seejärel võib sellele rütmile meloodia improviseerida, selle salvestada ja helitöötlusprogrammiga  rütmiostinaatole lisada.

Digipädevuste osaoskused:

 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)
 • SISULOOME (III - 3.1. Digitaalne sisuloome, III - 3.2. Uue teadmise loomine, III - 3.3. Autoriõigus ja litsentsid)
 • PROBLEEMILAHENDUS (III - 5.2. Vajaduste väljaselgitamine ja neile tehnoloogiliste lahenduste leidmine)

Näide 7. Laulu noodi otsimine digitaalsetest andmebaasidest ja info kandmine tabelisse

/idee autor Tarmo Kivisilla/

Märksõnad: muusika - džässmuusika ajalugu, džäss Eestis; IKT - ühisdokument, infootsing, andmebaas.

Ettevalmistus: Õpetaja koostab ühisdokumendi (näiteks Google Docs või Word Online) ja teeb selle õpilastele kättesaadaavaks (näiteks lingi lühendamise teel vm.). Lisab ühisdokumenti kaherealise ja kolmeveerulise tabeli, lisades sellesse näidisted alltoodud ülesandest (vt näide).

Tegevuskäik. Õpilane:

 1. lisab tabelile tühja rea, täidab selle esimese veeru, nö registreerib laulu (laulud ei tohiks korduda);
 2. otsib andmebaasist ESTER Eesti džässihelilooja laulu helisalvestise ja noodi (näiteks Uno Naissoo “Märtsis algas mai”, Raimond Valgre “Sving mind ikka lohutab”, Valter Ojakäär “Kas see on ime”, Aarne Oit “Kaks kuukiirt mu toas”, Kustas Kikerpuu “Millest sa elad ja hingad” jne);
 3. kopeerib mõlemad lingid tabelisse selliselt, et lingid on aktiivsed (avanevad neile vajutades).

Tabeli näidis:

Õpilase nimi ja perekonnanimi

laulu autor ja pealkiri

Link helifaili täiskirjele Link noodi täiskirjele
Õpilane Mati Maasikas

Raimond Valgre “Muinaslugu muusikas”

http://www.ester.ee/record=b4451662*est http://www.ester.ee/record=b3044800*est

Digipädevuste osaoskused:

 • INFO (III - 1.1. Info otsimine ja sirvimine, III - 1.2. Info hindamine, III - 1.3. Info salvestamine ja taasesitamine)
 • SUHTLUS (III - 2.2. Info ja sisu jagamine, III - 2.4. Koostöö digitehnoloogia toel)

Näidete autorid: Aet Mikli (Laagri Kool), Inge Raudsepp (SA Innove)