Positiivne digitaalne jalajälg

Õppijad kujundavad oma positiivset jalajälge.

Etapid

  • Valmista ette: õpetaja valmistab ette materjali digitaalse jalajälje kohta.
  • Uuri ja otsi: õppijad vaatavad enda digitaalset jalajälge (google otsing).
  • Kaardista ja analüüsi: õppijad kaardistavad leitud positiivse ja negatiivse info enda kohta.
  • Loo: õppijad loovad endale ühe positiivse jalajälje.
  • Reflekteeri: õppijad võivad reflekteerida oma tegevust iga etapi lõpus või õpiloo lõpus. Kasutada võib erinevaid refleksioonimudeleid http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2013/08/refleksioonist-ehk-kuidas-laks.html

Õpiloo näited

1. Arvutiõpetus, 5. kl. Koostas Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool). Loe edasi