Esileht

Tehnoloogiat on koolidesse iga aastaga aina rohkem juurde tulnud, muutunud on ka õppimine ja õpetamine. Oluliseks on saanud 21. sajandi oskused ning tähtsal kohal on õpilaste digipädevuste arendamine, mida on hea arendada õpilugude kaudu. Õpilood annavad võimaluse uut moodi õppida ja õpetada.

Käesolev koduleht on alguse saanud iTEC projektist, mille eesmärk oli innovaatiliste õpilugude loomine, katsetamine ja rakendamine. 2016. aastal täiendasime lehekülge ainevaldkondlike näidisülesannetega ehk mini õpilugudega, mis aitavad arendada õpilaste digipädevuse saavutamist. Õpilaste digipädevused hõlmavad viite oskuste valdkonda - info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus.Vari - raamita

Soovime, et sellele lehele koondatud õpilood ja head diginäited toetavad õpetajaid julgemalt rakendama erinevaid digivõimalusi õppetöös. Kõik õpilood ja ainevaldkondlikud näidisülesanded on kasutamiseks Creative Commons litsentsi "Autorile viitamine ja jagamine samadel tingimustel" alusel.

Head õpilugude katsetamist ja rakendamist!