Õpilugu “Valeuudiste loomine”

Teema: Valeuudiste loomine

Autor: Kristina Asuküla

Sihtgrupp: 7.-12. klass

Õpiloo pikkus: 3 x 45 min

1. – 2. tund

Gruppides õpilased loovad ise valeuudiseid ja õigeid uudiseid kasutades hetkel meedias olevaid teemasid. 

Gruppide tegevus on salajane – teised grupid ei tea, mis teemal uudist luuakse ja kas see on õige või vale. Iga grupp loob kaks uudist vabalt valitud ajalehele (ühe vale ja ühe õige). Valmis uudised prinditakse paberile (või laaditakse ülesse kinnisesse keskkonda) ja analüüsitakse gruppides.

  • Loodud uudised on ainult antud tundides kasutamiseks – neid ei tohi edasi levitada mitte üheski variandis (väldime valeuudiste levitajaks hakkamist).   
  • Uudise teemavaldkonna võib valida vastavalt ainele, kus õpistsenaariumit rakendatakse. 
  • Lõiminguvõimalus: eesti keel (keelekasutus), kunstiõpetus ja meediaõpetus (kujundus, pildid) ning kõik teised ainevaldkonnad (teema valik vastavalt ainele). 

3. tund

Õpilased hindavad gruppides loodud uudiste usaldusväärsust antud soovituste abil. Õpilastel on ees tööleht, kus kirjeldatakse: kuidas hinnati, mis on otsus ja miks nii otsustati. Seejärel saab iga rühm esitada enda arvamused loodud uudiste kohta. 

  • Uudiste hindamine rühmades – 20 min
  • Rühmade arvamus – 10 min
  • Kokkuvõte – 15 min

Õpilase tööleht

Lisamaterjale:

Eelmine: Nõuandeid valeuudiste märkamiseks