TEEMAMOODUL: TARGALT INTERNETIS

Digihügieen

Teemad: Hügieen ja digihügieen. Hea digihügieeni põhimõtted (varukoopiad, uuendused, efektiivne töökeskkond, turvalisus, eetika).

Eesmärk: Pöörata tähelepanu digihügieenile kui loomulikult tehnoloogia kasutamise osale.

Õpiväljundid:

 • Õppija oskab nimetada digihügieeni põhiprintsiipe, tuua paralleel füüsilise hügieeniga ning rakendada seda igapäevaelus.
 • Õppija mõistab digihügieeni tähtsust ning seda, kuidas see võib mõjutada tema digitaalset ja füüsilist elu.
 • Õppija oskab analüüsida oma digitaalse elu turvalisust ja efektiivsust, ning teha kindlaks, millised aspektid vajavad parandamist.
 • Õppija oskab välja töötada strateegiaid digihügieeni parandamiseks, sealhulgas erinevate vahendite ja meetodite valimine.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne


Digikoristus

Teemad: Miks digikoristada? Kuidas digikoristada?

Eesmärk: Tutvustada osalistele digikoristuse vajalikkust ning anda selged juhised digikoristuse läbiviimiseks.

Õpiväljundid:

 • Õppija mõistab digikoristuse olulisust nii isikliku kui ka organisatsioonilise turvalisuse kontekstis.
 • Õppija oskab läbi viia digikoristust, sealhulgas failide, rakenduste ja e-kirjade korrastamist.
 • Õppija oskab välja töötada isiklikku digikoristuse strateegia, mis aitab säilitada digitaalset korda ja seeläbi ka turvalisust.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne


Süvaveeb, tumeveeb ja VPN

Teemad: Mis on süvaveeb? Mis on tumeveeb ja Tor? Mis on VPN ja kas seda peaks kasutama?

Eesmärgid: Tutvustada osalistele süvaveebi ja tumeveebi mõisteid ja erinevusi. Välja tuua VPN kasutamise võimalused ja vajalikkus.

Õpiväljundid:

 • Õppija mõistab, mis on süvaveeb ja tumeveeb ning mille poolest need erinevad.
 • Õppija saab aru süvaveebi ja tumeveebi olemusest, nende kasutusaladest ning kasutusega seotud võimalikest ohtudest.
 • Õppija oskavad välja tuua võimalikke situatsioone, kus VPN-i kasutamine on vajalik ning VPN-i kasutamisega seotud võimalikke ohte.
 • Õppija teab, kuidas pääseda tumeveebi.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne