SISULOOMEST ÕPETAJATELE

Autor: Piret Seepa

Eesmärk: Tutvustada sisuloome võimalusi õppetöös, keskkondi ja nende kasutamist ning probleemide ennetamise võimalusi.

Sihtrühm: Õpetajad

Vajalikud eelteadmised: Interneti kasutamise oskus

Õpiväljundid:

  • Õppija teab sisuloomega seotud mõisteid ja mis on sisuloome.
  • Õppija teab tuntumaid sisuloome keskkondi.
  • Õppija mõistab, milliste ohtudega sisuloome keskkondades kokku puutub.
  • Õppija oskab kasutada erinevaid võimalusi ja meetodeid sisuloome probleemide ennetamiseks.
  • Õppija oskab toetada oma õppijaid probleemide ennetamiseks.

Õpijuhis

Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, selle maht on 1,3 akadeemilist tundi (60 minutit). Materjal algab sissejuhatava osaga, milles tutvustatakse teemaga seotud mõisteid. Seejärel keskendutakse lähemalt tuntumate sisuloome keskkondadega, nende positiivse ja negatiivse poolega. Iga moodul sisaldab lisaks teema lähemale käsitlusele ka enesekontrolliteste ja viiteid lisamaterjalidele.

Õppematerjal koosneb järgmistest moodulitest:

Õpiobjekti valmimise aeg: september- oktoober 2019

Materjalide sisu on litsentseeritud Creative Comons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Järgmine: Sisuloome mõiste