TEEMAMOODUL: NUTISEADMETE TURVALISUS

Nutiseadmete turvalisus

Teemad: Ekraanilukk, teadlikkus oma äppidest ja õngitsemisest, tähelepanelik veebi sirvimine, kaheastmeline autentimine, seadme asukoha leidmine, telefoni andmete ja sätete varukoopiad, telefoni krüpteerimine, viirusetõrje, turvalise ühenduse kasutamine ning turvateadliku mõtteviisi rakendamine

Eesmärk: Õppematerjali läbimise tulemusel oskab õpetaja kasutada oma nutiseadet (nutitelefoni, tahvelarvutit) turvalisemalt ja oskab märgata potentsiaalseid probleeme enda või teiste tegevuses ning neile lahendusi pakkuda.

Õpiväljundid: Õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija infoturbe põhimõisteid, põhilisi turvaohte, nõrkusi ning oskab rakendada turvameetmeid ohtude vähendamiseks.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne