E-kodanikuna e-riigis

Internet on juba oma olemuselt demokraatlik meedium. E-demokraatia annab täiendavaid võimalusi otse- ja osalusdemokraatia suurendamiseks.

E-demokraatia toimimise tasandid

  1. Informatsiooni tasand – info kogumine tuleviku- ja hetkevõimaluste kohta, uuringute läbiviimine, järelduste tegemine.
  2. Deliberaliseerimise tasand – elektroonilised lahendused pakuvad uusi võimalusi osalemiseks kohaliku omavalitsuse või riigi juhtimises.
  3. Osalustasand – kodanikel on võimalus osaleda otsustamisprotsessi diskussioonides ning täiendada neid oma ettepanekutega.
  4. Koosotsustamise tasand – kodanikel võimalus osaleda kohalikke või riiklike küsimusi puudutavate otsuste vastuvõtmises.

Testi oma teadmisi

Eelmine: E-osalemine Järgmine: E-ohud