E-DEMOKRAATIA JA TURVALISUS

Autorid Maidu Varik, Piret Tänav, Madli-Maria Naulainen

Eesmärk: toetada õppija suutlikkust ja oskusi vastutustundliku kodanikuna osalemiseks ühiskonna demokraatlikus arengus, kasutades turvaliselt digitehnoloogiat nii kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes.

Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpilased ja teised huvilised.

Eelteadmised: õpilane teab, mis on demokraatlik riik ning kodanikuõigused ja -kohustused.

Maht: 1 akadeemiline tund, ülesandeid võib lahendada valikuliselt.

Õpiväljundid: õppija on teadlik e-demokraatia võimalustest ning tunneb e-osaluse võimalusi ja sellega kaasnevaid riske.

Õpijuhis: käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Materjal algab sissejuhatava osaga, milles käsitletakse demokraatia toimimisega seotud mõisteid. Sellele järgnevad materjalid kodanikualgatusest, e-osalusest ja küberturvalisusest. Teadmiste kinnistamiseks ja rakendamiseks on koostatud mõtisklusülesanded ja enesekontrollitestid.

  1. Otsedemokraatialt e-demokraatiale
  2. E-osalemine
  3. E-kodanikuna e-riigis
  4. E-ohud
  5. Digitaalne jalajälg
  6. Kokkuvõte

Õpiobjekti loomise aeg: oktoober 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Järgmine: Otsedemokraatialt e-demokraatiale