E-DEMOKRAATIA JA TURVALISUS

Autorid: Maidu Varik, Piret Tänav, Madli-Maria Naulainen

Eesmärk: Toetada õppija suutlikkust ja oskusi vastutustundliku kodanikuna osalemiseks ühiskonna demokraatlikus arengus, kasutades turvaliselt digitehnoloogiat nii kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes.

Sihtrühm: Kõikide haridusastmete õpilased ja teised huvilised

Eelteadmised: Õppija teab, mis on demokraatlik riik ning kodanikuõigused ja -kohustused.

Maht: 1 akadeemiline tund (ülesandeid võib lahendada valikuliselt)

Õpiväljundid: Õppija on teadlik e-demokraatia võimalustest ning tunneb e-osaluse võimalusi ja sellega kaasnevaid riske.

Õpijuhis: Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Materjal algab sissejuhatava osaga, milles käsitletakse demokraatia toimimisega seotud mõisteid. Sellele järgnevad materjalid kodanikualgatusest, e-osalusest ja küberturvalisusest. Teadmiste kinnistamiseks ja rakendamiseks on koostatud mõtisklusülesanded ja enesekontrollitestid.

Õpiobjekti loomise aeg: oktoober 2019

Materjalide sisu on litsentseeritud Creative Comons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Järgmine: Otsedemokraatialt e-demokraatiale