SOTSIAALMEEDIA KESKKONNAD

Autor Diana Poudel (diana.poudel@gmail.com)

Eesmärk: anda sotsiaalmeedia kasutajatele parem ülevaade erinevatest sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest.

Sihtrühm: õpetajad, lapsevanemad ning kõik teised huvilised.

Vajalikud eelteadmised ja oskused: oskus kasutada nutiseadet ning veebilehitsejat.

Maht: 2 akadeemilist tundi ehk 90 minutit.

Õpiväljundid

Õpiobjekti läbinu

  • teab enamlevinud sotsiaalmeedia funktisoone;
  • omab ülevaadet enamlevinud sotsiaalmeedia keskkondadest;
  • oskab ära tunda erinevaid sotsiaalmeedia kasutamisega seotud petuskeeme ning teab, kuidas erinevates riskiolukordades toimida;
  • oskab ennast kaitsta sotsiaalmeedias ebasoovitavate kontaktide ja riskide eest.

Õppematerjal koosneb järgmistest osadest:

NB‼️ 👨‍🏫👩‍🏫 Õpetajad saavad pärast materjaliga tutvumist kasutada Powerpointi esitlust info edastamiseks tunnis.

Õpiobjekti loomise aeg: september 2019

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Illustreeriv foto: Blogtrepreneur