SOTSIAALMEEDIA KESKKONNAD

Autor: Diana Poudel

Eesmärk: Anda sotsiaalmeedia kasutajatele parem ülevaade erinevatest sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest.

Sihtrühm: Õpetajad, lapsevanemad ning kõik teised huvilised

Vajalikud eelteadmised ja oskused: Oskus kasutada nutiseadet ning veebilehitsejat

Maht: 2 akadeemilist tundi ehk 90 minutit

Õpiväljundid:

  • Õppija teab enamlevinud sotsiaalmeedia funktisoone.
  • Õppija omab ülevaadet enamlevinud sotsiaalmeedia keskkondadest.
  • Õppija oskab ära tunda erinevaid sotsiaalmeedia kasutamisega seotud petuskeeme ning teab, kuidas erinevates riskiolukordades toimida.
  • Õppija oskab ennast kaitsta sotsiaalmeedias ebasoovitavate kontaktide ja riskide eest.

Õppematerjal koosneb järgmistest osadest:

NB‼️ 👨‍🏫👩‍🏫 Õpetajad saavad pärast materjaliga tutvumist kasutada Powerpointi esitlust info edastamiseks tunnis.

Õpiobjekti loomise aeg: september 2019

Materjalide sisu on litsentseeritud Creative Comons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Illustreeriv foto: Blogtrepreneur

Järgmine: Lühiülevaade interneti arengust