Digitaalne jalajälg

Digitaalne jalajälg on unikaalne andmete jälg, mille inimene jätab veebis.

Digitaalset jalajälge saab kasutada selleks, et jälgida kasutaja tegevusi ja seadmeid. Kasutaja saab digitaalse jalajälje jätta nii aktiivselt (andmed, mis inimene ise endast jätab) kui ka passiivselt (st keegi teine on selle inimese kohta postitanud), kuid kui see on olemas, siis on see sisuliselt igavene.

Digitaalses keskkonnas pole alati võimalik üheselt tuvastada isikut ehk toimub eemaldumine füüsilisest identiteedist. Uute (digitaalsete) identiteetide loomine endale on lihtne ja loomulik tegevus. Rollide määratlemine digitaalses kogukonnas toimub tavaliselt kasutajaprofiilide kaudu. Digitaalne identiteet on isiku reaalse identiteedi (teatud külje) peegeldus internetis. Digitaalsest identiteedist vabanemine on reeglina palju keerukam kui selle loomine. Enne uue kasutajakonto või profiili loomist proovi, kas saab uut katsetada ka konto loomiseta. Mõnikord võib abiks olla ka ühekordne e-postkast: see aitab kätte saada lubatud eksklusiivse materjali või kinnituslingi, ilma igapäevaselt kasutatavat postkasti ohtu seadmata. Ei tohi aga unustada, et turvaliselt toimiv e-identiteedi süsteem on eelduseks e-valimistele.

Vaata lisaks: 100 sekundi video: Digitaalne jalajälg ja privaatsus, Digitaalne jalajälg

Praktiline ülesanne. Koosta enda digitaalse jalajälje paranduskava.

Eelmine: E-ohud Järgmine: Kokkuvõte