Kokkuvõte

Digitehnoloogia areng on pakkunud kaasaja maailmas uusi võimalusi kodanike ja kogukondade iseorganiseerumiseks, hakkama saamiseks ilma ühese võimukeskuseta. Digitehnoloogia toel on Eestist alguse saanud mitmedki ettevõtmised, sh ka maailma suurim kodanikualgatus Maailmakoristuspäev. Otsedemokraatia ja rahvaalgatuse edendamisele annab e-demokraatia uusi võimalusi – me saame otseselt osaleda meie elu mõjutavate otsuste tegemisel!

Eelmine: Digitaalne jalajälg