TEEMAMOODUL: MINU INFOVARAD

Minu infovarad

Teemad:

 • Mis on turvalisus?
 • Kuidas arvuti- ja internetimaailmas turvaliselt tegutseda?
 • Millised on minu infovarad?
 • Millised on olulised ohud minu infovaradele?
 • Millised kahjud võivad tekkida minu infovaradele?
 • Milliseid turvameetmeid saan rakendada riskide maandamiseks?
 • Turvateadlik mõtteviis.

Eesmärgid: Suunata õppijaid tõstma teadlikkust oma infovaradest, märkama ohte, nõrkusi ja võimalikke kahjusid ning olema teadlik võimalikest turvameetmetest. Innustada õppijaid osalema järgmistel Targalt Internetis ABC koolitustel.

Õpiväljundid:

 • Õppija teeb vahet turvalisusel ja turvalisuse tundel.
 • Õppija oskab loetleda tema poolt juba rakendatavad turvameetmed.
 • Õppija kaardistab oma infovarad.
 • Õppija oskab loetleda ja kirjeldada arvuti- ja internetimaailma võimalikke (väliseid) ohte, (sisemisi) nõrkusi ja kahjusid.
 • Õppija oskab nimetada ja seostada riskide maandamisega üldlevinud turvameetmeid.
 • Õppija viib läbi lihtsa infovarade turvaauditi ja planeerib sellest lähtuvalt järgmised tegevused.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne


Failide ja dokumentide jagamine

Teemad: Erinevad failide jagamise võimalused ja teenused. Teenuste turvariskid.

Eesmärk: Anda ülevaade erinevatest võimalustest failide jagamiseks ning nendega seotud riskidest

Õpiväljundid:

 • Õppija tunneb erinevaid failide jagamise meetodeid ja selleks vajalikke teenuseid.
 • Õppija oskab nimetada erinevaid failide jagamisega soetud turvariske.
 • Õppija oskab valida sobivaima meetodi failide jagamiseks konkreetse olukorra jaoks minimeerides turvariske.
 • Õppija oskab praktiliselt rakendada erinevaid failide jagamise meetodeid, sealhulgas e-posti teel, sotsiaalmeedias ja pilveteenustes.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne


Failide sünkroonimine ja jagamine

Teemad:

 • Sünkroonimine ja varundamine
 • Sünkroonimis- ja varundamislahendused
 • Sünkroonimise ohud
 • 3-2-1 põhimõte varundamisel
 • Sünkroonimise või varundamise lahenduse paigaldamine ja häälestamine arvutis

Eesmärk: Tõsta õppija teadlikkust infovarade varukoopia tegemise olulisusest ning rakendada seda.

Õpiväljundid:

 • Õppija oskab selgitada varundamise ja sünkroonimise erinevusi ning selgitada sünkroonimise ohte.
 • Õppija teab, mis on 3-2-1 põhimõte andmete varundamisel.
 • Õppija oskab nimetada enamlevinud varukoopia- ja sünkroonimislahendusi.
 • Õppija oskab paigaldada oma arvutisse või nutiseadmesse juhendaja abiga varukoopia või sünkroonimislahenduse.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne