E-ohud

Vaba juurdepääs informatsioonile on üks olulisemaid demokraatia alustalasid. Mitmekülgse informatsiooni alusel on võimalik kodanikel kujundada tasakaalustatumalt oma seisukohti ja teha poliitilisi valikuid. Sotsiaalmeedia loob hea võimaluse suhtlemiseks, aga ka võimaldab olla inimesel endal info looja ja jagaja. Suhtlemisvõrgustikes osalemine ühelt poolt aitab leida mõttekaaslasi, teisalt kinnistavad algoritmid seniseid vaateid ja tõekspidamisi. Ühismeedia aina kiiremini kasvav kasutajaskond muudab selle atraktiivseks vahendiks riikidele, sest selle abil saab kujundada avalikku arvamust ning kasutada seda propagandavahendina. Tutvu uudislooga.

Täida ülesanne


2016. a ilmus The Sunis artikkel, milles Edward Snowden tõestas kui lihtne on häkkida USA hääletusmasinasse – kõigest 24-dollarilise mälukaardi abil – ja muuta valimistulemusi.

Ka Eestis on e-valimiste turvalisuse küsimus jätkuvalt aktuaalne.

Võrdle selgituses „Küsimused e-hääletamise usaldusväärsuse kohta” toodud argumente artikliga „E-valimised kui Eesti klounimaine kujundajad maailmas”.

Tutvu materjalidega Ole IT-vaatlik!. Saad teada, kuidas käituda küberruumis sama arukalt kui päriselus. Enneta! Uuenda! Kaitse! Kontrolli!

Mõtisklusülesanne: Miks usaldada/mitte usaldada e-valimisi? E. Snowdeni juhtumi taustal mõtle infovabaduse erinevatele tahkudele. Kas nn vilepuhumine* on eetiline?

* Vilepuhumine – loe vajadusel mõiste tähenduse kohta siit või siit.

Eelmine: E-kodanikuna e-riigis Järgmine: Digitaalne jalajälg