TEEMAMOODUL: PAROOLID JA AUTENTIMINE

Paroolid

Teemad: Paroolide kasutamise ohud ja ohutus, turvalise parooli tunnused ning kasutajakontode kaitse.

Eesmärk: Anda ülevaade paroolide kasutamise ohtudest ning välja tuua turvalisust tõstvad käitumismustrid.

Õpiväljundid:

 • Õppija mõistab paroolide olemust ja nende rolli turvalisuse tagamisel.
 • Õppija oskab eristada nõrku ja tugevaid paroole ning mõistab nõrkade paroolidega seotud riske.
 • Õppija oskab luua tugevaid ja keerulisi paroole.
 • Õppija mõistab paroolihaldurite kasulikkust tugevate, unikaalsete paroolide haldamisel.
 • Õppija oskab kasutada tööriistu oma e-posti või muude kontode andmelekete kontrollimiseks.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne


Kaheastmeline autentimine

Teemad: Mis on autentimine? Parooliga autentimise ohud ja nõrkused. Olulised kontod ja kaheastmeline autentimine.

Eesmärk: Suunata õpeajaid kasutusele võtma kaheastmelist autentimist oma olulistel kontodel.

Õpiväljundid:

 • Õppija teab, mis on autentimine ja oskab loetleda erinevaid autentimisviise.
 • Õppija teab parooliga autentimise ohte ja nõrkusi.
 • Õppija teab milliste kontode puhul on oluline kasutada kaheastmelist autentimist.
 • Õppija koostab plaani oma oluliste kontode turvalisuse tõstmiseks ja säilitamiseks.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne


Paroolihaldurid

Teemad: Paroolihalduri funktsionaalsuste tutvustus, brauseripõhine paroolihaldus ja paroolihaldusteenused.

Eesmärk: Anda ülevaade paroolihalduri vajadusest ja funktsionaalsustest.

Õpiväljundid:

 • Õppija mõistab paroolihaldurite vajalikkust ja olulisust.
 • Õppija oskab nimetada brauseripõhiste ja eraldiseisvate paroolihaldusteenuste eeliseid ja puudusi.
 • Õppija oskab kasutada Google Chrome ja Bitwarden paroolihaldureid.
 • Õppija teeb kindlaks, millised on tema vajadused paroolide haldamisel ja kuidas paroolihaldurid neid vajadusi rahuldavad.
 • Õppija mõistavab paroolihalduri kasutamisega seotud võimalikke ohte.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne


Autentimise mõisted

Teemad: Autentimine, autoriseerimine, identifitseerimine, identiteet, isikusamasus, kasutajakonto ja sisselogimine.

Eesmärk: Tõsta õppija teadmisi autentimisel kasutatavatest mõistetest.

Õpiväljundid:

 • Õppija teab ja oskab kasutada igapäevategevuste kirjeldustes järgmisi mõisteid: autentimine, autoriseerimine, identifitseerimine, identiteet, isikusamasus, kasutajakonto ja sisselogimine.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne