TEEMAMOODUL: DIGITAALNE HEAOLU

Digitaalne heaolu

Teemad:

 • Mis on digitaalne heaolu?
 • Enesehinnanguküsimustik nutitelefoni kasutamise kohta
 • Digitaalsete harjumustega seotud eneseteadlikkuse tõstmine
 • Mis on minu tehnoloogia kasutamise eesmärk?
 • Enda tehnoloogiakasutuse jälgimine ja kujundamine
 • Eesmärgi suhtes sobimatute digitaalsete harjumuste järkjärguline muutmine

Eesmärk: Suunata õppijaid tõstma oma digitaalset heaolu, märkama oma tehnoloogiaharjumusi ning nägema võimalusi oma tehnoloogiakasutust teadlikult kujundada.

Õpiväljundid:

 • Õppija teab mis on digitaalne heaolu.
 • Õppija on teadlik oma tehnoloogiakasutamise harjumustest.
 • Õppija sõnastab enda tehnoloogiakasutamise eesmärgi.
 • Õppija rakendab digitaalse heaolu sätteid oma telefonis.
 • Õppija tõstab teadlikult enda digitaalset heaolu.

Materjalid: metoodiline materjal koolitajale ja koolitaja ettekanne