RAKENDUSED LASTEVANEMATELE

Vanema kontrolli rakendused telefonis. Ekraanipilte autor: Eva Tšepurko

Õpiobjekt “Rakendused lastevanematele” (ingl Applications for Parental control)

Autorid Heily Epro-Volmer ja Eva Tšepurko

Eesmärk: tõsta lastevanemate teadlikkust lastevanematele suunatud rakendustest, mis toetavad laste turvalist interneti kasutamist.

Sihtrühm: lapsevanemad, eestkostjad, tugiisikud või muud pere hoolduslepingu alusel last hooldavad isikud (lapsehoidja vms).

Vajalikud eelteadmised: nutitelefoni kasutusoskus, interneti kasutamise oskus, Google Play või App Stori kasutamise oskus. 

Maht: 1 akadeemiline tund ehk 45 minutit, mida võib läbida 5–10minutiliste moodulitena.

Õpitulemused

Õpiobjekti läbinu

  • mõistab internetiturvalisuse olulisust, oskab märgata oma lapse vanuse jaoks potentsiaalseid probleeme seoses nutiseadmete kasutamisega;
  • mõistab, et on oluline internetiturvalisuse teemadel oma lapsega vestelda;
  • oskab ajaliselt jälgida, milliseid rakendusi laps nutiseadmes kasutab, oskab piirata kasutusaega ning oskab vajadusel  kahtlased tegevused lõpetada;
  •  tunneb ja oskab kasutada nutiseadmetele sisse-ehitatud võimalusi vanemlikuks kontrolliks ja ajakulu piiramiseks;
  • tunneb mõnd vanemliku kontrolli tasulist kaugjuhtimisrakendust; teab, milliseid lahendusi pakuvad kohalikud sideoperaatorid;
  • oskab kasutada enam meeldinud vanemakontrolli rakendust.

Õpijuhised

Käesolev õpiobjekt on mõeldud lapsevanemale (eestkostjale) iseseisvaks läbimiseks. Materjal on jagatud viieks lühikeseks mooduliks, mida võib läbida korraga või vajadusel jagada lühemateks lõikudeks. Materjal algab sissejuhatava osaga, kus tutvustatakse laste internetiturvalisusega seotud mõisteid. Iga õppemoodul koosneb sissejuhtavast osast, kus püstitatakse  enesekontrolli küsimused, mis äratavad huvi teema vastu ja näitavad selle vajalikkust.  Küsimustele/probleemidele leitakse järgmistes osades vastused/lahendused. Ekraani- ja õpevideod aitavad rakendusi paremini tundma õppida. Tagasiside test aitab säilitada huvi teema vastu ja vajadusel seda uuesti läbida.

Õpiobjekt on keskendunud nutitelefonide sisseehitatud võimalustele, kuid ka tasuta rakendustele, mis leiduvad  Androidi Google Play kui ka iTunes’i poodides. 

Õppematerjal koosneb järgmistest moodulitest:

Moodul 1. Usaldusväärne vestlus ja isiklik eeskuju on parim kaitsevahend

Moodul 2. Ajapiirang laste telefonis (sisseehitatud rakendused lapse enda telefonis)

Moodul 3. Kaugjuhtivad rakendused aja ja sisu piiramiseks

Moodul 4. Vanemakontrolli rakendused Windows 10

Moodul 5. Telia kodulahendus ja Elisa Hoopy rakendus

Õpiobjekti loomise aeg: august -september 2019

Creative Commons License

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Vaata ka teisi projekti “Targalt internetis” raames loodud õpiobjekte:

Valeuudised

Sotsiaalmeedia keskkonnad

Mängude keskkonnad

Sisuloome keskkonnad

E-demokraatia