RAKENDUSED LASTEVANEMATELE

Vanema kontrolli rakendused telefonis. Ekraanipilte autor: Eva Tšepurko

Õpiobjekt “Rakendused lastevanematele” (ingl Applications for Parental control)

Autorid: Heily Epro-Volmer ja Eva Tšepurko

Eesmärk: Tõsta lastevanemate teadlikkust lastevanematele suunatud rakendustest, mis toetavad laste turvalist interneti kasutamist.

Sihtrühm: Lapsevanemad, eestkostjad, tugiisikud või muud pere hoolduslepingu alusel last hooldavad isikud (lapsehoidja vms)

Vajalikud eelteadmised: Nutitelefoni kasutusoskus, interneti kasutamise oskus, Google Play või App Stori kasutamise oskus. 

Maht: 1 akadeemiline tund ehk 45 minutit, mida võib läbida 5–10minutiliste moodulitena.

Õpiväljundid:

  • Lapsevanem mõistab internetiturvalisuse olulisust, oskab märgata oma lapse vanuse jaoks potentsiaalseid probleeme seoses nutiseadmete kasutamisega.
  • Lapsevanem mõistab, et on oluline internetiturvalisuse teemadel oma lapsega vestelda.
  • Lapsevanem oskab ajaliselt jälgida, milliseid rakendusi laps nutiseadmes kasutab, oskab piirata kasutusaega ning oskab vajadusel  kahtlased tegevused lõpetada.
  • Lapsevanem tunneb ja oskab kasutada nutiseadmetele sisseehitatud võimalusi vanemlikuks kontrolliks ja ajakulu piiramiseks.
  • Lapsevanem tunneb mõnd vanemliku kontrolli tasulist kaugjuhtimisrakendust ja teab, milliseid lahendusi pakuvad kohalikud sideoperaatorid.
  • Lapsevanem oskab kasutada enam meeldinud vanemakontrolli rakendust.

Õpijuhised

Käesolev õpiobjekt on mõeldud lapsevanemale (eestkostjale) iseseisvaks läbimiseks. Materjal on jagatud viieks lühikeseks mooduliks, mida võib läbida korraga või vajadusel jagada lühemateks lõikudeks. Materjal algab sissejuhatava osaga, kus tutvustatakse laste internetiturvalisusega seotud mõisteid. Iga õppemoodul koosneb sissejuhtavast osast, kus püstitatakse  enesekontrolli küsimused, mis äratavad huvi teema vastu ja näitavad selle vajalikkust.  Küsimustele/probleemidele leitakse järgmistes osades vastused/lahendused. Ekraani- ja õpevideod aitavad rakendusi paremini tundma õppida. Tagasiside test aitab säilitada huvi teema vastu ja vajadusel seda uuesti läbida.

Õpiobjekt on keskendunud nutitelefonide sisseehitatud võimalustele, kuid ka tasuta rakendustele, mis leiduvad  Androidi Google Play kui ka iTunes’i poodides. 

Õppematerjal koosneb järgmistest moodulitest:

Õpiobjekti loomise aeg: august -september 2019

Materjalide sisu on litsentseeritud Creative Comons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Järgmine: Moodul 1. Usaldusväärne vestlus ja isiklik eeskuju on parim kaitsevahend